تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور نیویارک تایمز

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور نیویارک تایمز

روزنامهء نیویارک تایمز راپوری را نشر کرده است که گویا من ذبیح الله مجاهد (سخنگوی امارت اسلامی) به این روزنامه گفته باشم که پس ازین، در شهرها عملیات های استشهادی انجام نمی دهیم.

در حالی که چنین حرفی به روزنامهء مذکور زده نشده است، خبرنگار نیویارک تایمز پرسید که چرا پس از عید، مجاهدین در کابل و یا شهرهای دیگری عملیات استشهادی انجام نداده اند.

جواب داده شد که عملیات در شهرها زمان گیر می باشد، مجاهدین بسیار احتیاط می کنند و تلاش می کنند اهداف را بسیار به دقت آماج قرار بدهند، تا مردم ملکی تلف نشوند. بناءً عملیات استشهادی در شهرها فرصت می خواهد و به عجلت نمی توان به راه انداخت. ان شاء الله، عملیات های اسشتهادی پس از تشخیص اهداف صورت خواهد گرفت.

خبرنگاران نیویارک تایمز از جواب فوق الذکر مطلب نا درست گرفته اند و یا شاید عمداً برای تحریف خبر تلاش کرده اند. رسانه ها باید در نقل قول بسیار از دقت کار بگیرند و تهمت نزنند.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۶/۱۱/۱۴۳۹ ه ق

۲۸/۴/۱۳۹۷ ه ش – ۱۹/۷/۲۰۱۸ م

Related posts