تازه ترین ها

بمباران ها، قتل عام ها و وجدان های بی احساس

بمباران ها، قتل عام ها و وجدان های بی احساس

 در قریه ها و مناطق دوردست افغانستان شب و روز سپری نمی شود، مگر اینکه افغان های بیگناه ملکی در بمباران طیارات درون و یا جنگی آمریکایی ها، حملات توپخانه ای نیروهای داخلی و خارجی و یا هم عملیات های شبانه دشمن کشته می شوند.

در بعضی از اینگونه جنایات پی در پی دها تن از افراد بیگناه ملکی به شکل دسته جمعی  و یا هم همه اعضای یک خانواده بشمول زنان و مردان در بمباران وحشیانه، زندگی خود را از دست داده اند. مثال های تازه این نوع حوادث در زرمت ولایت پکتیا، خوگیانی ولایت ننگرهار،  چهاردره ولایت قندوز و حوادث مشابه دیگریست که هر یک آن قتل عام مردمی و جنایت جنگی بزرگ اطلاق می شود.

در این اواخر که شماری از عساکر آمریکایی به تعدادی از ولایات افغانستان بازگشته اند، وقوع اینگونه رویدادها نیز فزونی یافته است. اگرچه رسانه های آمریکایی و اداره کابل به این بمباران ها و وحشت ها انعکاس نمی دهند، اما در شبکه های اجتماعی همه روزه تصاویر و ویدیوهای مستند جنایات عساکر آمریکایی مشاهده می شود که وحشت اشغالگران را نمایان می سازد.

نقطه قابل تأمل در مورد این سلسله ناتمام وحشت و جنایات اینست که درباره این قتل ها و اعمال تخریبی، ادارات ناظر حقوق بشر، حکومت های جهان، سازمان ها و شخصیت های مستقل خود را بی خبر واداشته اند و برای جلوگیری آن نه کدام اقدام عملی می کنند و نه هم کدام تبصره لفظی.

نمی دانیم که آنها این موقف دوگانه خود را چگونه توجیه می کنند که اگر در اروپا و یا جهان غرب کسی با چاقو زده شود و یا هم در کدام حمله معمولی مرگ و میر وارد شود، در همان روز تمام رسانه های جهان آن رویداد را سر خط قرار می دهند. سرمنشی ملل متحد همدردی خود را با متأثرین رویداد شریک می سازد. شخصیت های سیاسی جهان مراتب تسلیت خود را ابراز کرده و وعده های عطوفت و همکاری بیان می دارند. مگر در افغانستان اگر طیارات آمریکایی یک قریه را بطور کامل بمباران کند، خانه ها را به ویرانه تبدیل کند. کودکان غرق در خواب را در آتش فاسفورس سفید کباب نماید، ده نشینان، برزگران و افغان های مالدار را از زندگی و تمام سرمایه های مادی بی بهره کند. خانه ها را به قبرستان دسته جمعی مبدل کند. بازهم نه رسانه ها خبری در مورد نشر می کنند و نه وجدان بشری جهان و جهانیان درد و غم شان را احساس می کند.

این برخورد دوگانه و تعامل سیاسی با موضوعات بشری واقعا ناموجهه و قابل شرم است و ثابت می سازد که شعارها و داعیه های حمایت از حقوق بشر، حقوق انسانی و همدردی با شکست مواجه است و تیکه داران کنونی تمدن از لحاظ اخلاقی یکبار دیگر به حالت قرون وسطا باز  می گردند.

امارت اسلامی افغانستان شروع قتل عام مردم بیگناه از سوی آمریکایی ها را در شدیدترین الفاظ نکوهش می کند و صاحبان فطرت سلیم کشور و جهان را به جلوگیری از این جنایات و قتل عام ها دعوت می دهد. بمباران های جاری از سوی آمریکایی ها که تحت هر نامی انجام می شود، نتیجه عملی اش مرگ و میر مردم بیگناه ملکی و تخریب خانه های آنهاست. خواست  و تقاضای اخوت اسلامی و همدردی انسانی اینست که باید بخاطر جلوگیری از این بمبارها و قتل عام ها صدای اعتراض بلند کنیم، تا جلو خونریزی بیشتر این ملت بیچاره گرفته شود.

Related posts