تازه ترین ها

شمارهء ۱۰۶ «څرک» چاپ شد

شمارهء ۱۰۶ «څرک» چاپ شد

مجلهء ماهوارهء څرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان چاپ می شود.

مجلهء څرک برای آگاهی نسل جوان، بلندی احساس و بیداری ملی از سوی عده ای از استادان، ادیبان، نویسندگان و تحلیلگران در زبان دری و پشتو برای خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.

مجلهء څرک که اکنون در سال پانزدهم قرار دارد، شمارهء یکصد و پنجم آن به زیور چاپ آراسته شده و خدمت شما تقدیم می گردد، امیدواریم سرک در دسترس تان قرار بگیرند و از مضامین آن بهره یاب شوید.

برای خواندن «څرک» می توانید این جا را کلیک نموده فایل پی دی ایف را به کمپیوتر خود داونلود بکنید.

Related posts