تازه ترین ها

وضاحت خواهی از ادارهء نی

وضاحت خواهی از ادارهء نی

ادارهء حمایت کنندهء رسانه های آزاد در افغانستان «نی» خبری را در سایت رسمی خود به نشر رسانیده است، دران گفته شده است که :

«دفتر نی از وزارت مخابرات اکیداً می خواهد که اجازهء فعالت برای رادیوی طالبان را ندهد»

همچنان رییس این اداره، عبدالمجیب خلوتگر ابراز نگرانی کرده و گفته است که نشرات رادیوی صدای شریعت در بخش جلب و جذب به نفع مجاهدین کار می کند و باید بند شود.

این خبر در حالی به نشر می رسد که از ۱۷ سال به این سو رسانه های زیادی در پهلوی امریکایی های اشغالگر در برابر مردم افغانستان می جنگند، ارزشهای اسلامی را می کوبند، فحشا را رواج می دهند، به آتش تعصب و قوم گرایی در کشور دامن می زنند و به نفع اشغالگران نشرات می کنند.

بالمقابل مجاهدین از تحمل و حوصله کار گرفته اند و همیشه به اصلاح توصیه کرده اند.

کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی پس از اعلان تقاضای غیر منطقی و خصمانهء ادارهء نی، از دفتر این اداره در مورد این تقاضا و علت های آن جداً وضاحت می خواهد. اگر نی این عمل خود را به گونهء منطقی پاسخ نگوید مسئولیت هر گونه تصامیم بعدی به دوش خودش می باشد.

کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی

۱۴۳۹/۱۱/۱۲ ه ق

۱۳۹۷/۵/۳ ه ش – ۲۰۱۸/۷/۲۵م

Related posts