تازه ترین ها

ادارۀ غربا، ایتام و معلولین

ادارۀ غربا، ایتام و معلولین

قابل توجه مسلمانان جهان !
چنانکه می دانیم و خبر داریم که کشور اسلامی افغانستان از ۴۰ سال به این سو مورد حمله های وحشیانه و بی رحمانهء ستمکاران جهان کفر و قوت های زورمند اشغالگر قرار گرفته، و هنوز هم این فاجعهء دلخراش بشکل استعمار امریکایی ها دوام دارد.
باید این را هم بدانیم که در اثر جنگ و بمباران این اشغالگران وحشی کفری در پهلوی فجایع دیگر، چه تعداد افغان ها معیوب، یتیم و بی سرپرست شده اند.
مسلمانان جهان !
و به این هم باید یقین و باور کامل داشته باشیم که در اثر بمباران و جنایات دشمن وحشی، چنان خانواده های بی بضاعت، ایتام و معلولین در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق دور افتادۀ که تحت نفوذ و کنترول گستردۀ امارت اسلامی است داریم که هیچ درآمد و عاید ندارند، شب و روز زندگی را در نهایت غربت، ناتوانی و بیماری سپری می کنند.
چشم امید آن ها تنها و تنها به کمک ها و همکاری های مسلمان ها است، باید به یاد داشته باشید که کمک اندک شما هم می تواند یتیمی را به خنده بیاورد.
ادارهء امور یتیمان و معلولان به شما مسلمانان رحم دل کاملا اطمینان می دهد که هر گونه کمک های نقدی و……. شما را موافق با لایحه و رهنمودهای امارت اسلامی افغانستان بر وقت و به شکل درست به مستحقین می رساند.
شما می توانید از طریق آدرس های ذیل با اداره رابطه بگیرید :
ایمیل آدرس : [email protected]
شمارۀ واتس اپ : ۰۰۹۳۷۰۸۷۶۶۱۳۹

Related posts