تازه ترین ها

ادارات تعلیمی باید قربانی جنگ نشود

ادارات تعلیمی باید قربانی جنگ نشود

این یک حقیقت ثابت است که اگر جنگ در هر جا، بر خلاف هرکس برای هر هدفی باشد، بازهم یک سلسله قواعد و اصول اخلاقی دارد، که سرپیچی از آن اصول، جرائم جنگی یا جنایت شمرده می شود. یکی از اصول اخلاقی جنگ، حفاظت از تاسیسات عام المنفعه است که جوانب درگیر باید امنیت آن را تضمین کنند.

بر این اساس یکی از رهکارهای جهادی امارت اسلامی افغانستان، نگهداری و حمایت از تاسیسات عام المنفعه و پروژه های خیریه است. مجاهدین امارت اسلامی نه تنها از مدارس، مکاتب، شفاخانه ها، بند های آب و دیگر اماکن عام المنفعه حفاظت می کنند، بلکه برای انکشاف و توسعۀ آن از هیچ نوع تلاشی دریغ نمی کنند.

امارت اسلامی در این بخش به اندازه یی پالیسی تساهل را انتخاب کرده است که در مناطق تحت کنترول خود حتی به مکاتب، لیسه ها، شفاخانه ها و دیگر پروژه های عام المنفعه که از سوی رژیم حمایت و اکمال می شوند، اجازۀ فعالیت داده است. این همان حقیقت ثابت و آشکار است که همه بر آن اعتراف دارند و حتی یکتعداد رسانه های غربی در راپورهای خود بارها از آن یاد کرده اند.

اما نیروهای اشغالگر، عساکر و ملیشه های داخلی که با کمک آنها می پرورند، این اصول اخلاقی جنگ را رعایت نمی کنند. آنها نه تنها بر مراکز صحی که در مناطق تحت کنترول امارت اسلامی فعالیت دارند، حمله می کنند، بلکه مدارس دینی و مکاتب را نیز بصورت دوامدار بمباران کرده و چاپه می اندازند که شاگردان را بحیث مجرمین، اولچک کرده با خود می برند.

بتاریخ ۲۵ ماه جولای سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی و داخلی بر مدرسۀ نورالمدارس در ولایت غزنی چاپه زد. مدرسۀ نورالمدارس غزنی یکی از  قدیمی ترین مراکز تعلیمی افغانستان است که با هیچ جهت سیاسی رابطه ندارد، خانوادۀ حضرات کابل امور اهتمام این مدرسه را بر عهده دارند و با کمک های مردمی حمایت می شود و با هیچ یک از جهات سیاسی ارتباط ندارد.

پیش از این بمباران جلسۀ حفاظ قرآن کریم در ولایت قندوز، تخریب لیسه در ولایت میدان وردگ و همچنین آماج قرار دادن مدارس و مکاتب در فراه، هلمند، لوگر و بسیاری از ولایات خود آشکار می نماید که اشغالگران و دوستان آنها در جنگ رو در رو شکست خورده اند و حال انتقام خود را از ادارات تعلیمی می گیرند.

امارت اسلامی افغانستان، بر این نظر است که تعلیم حق اساسی ملت است. جنگ و وضعیت اضطراری جنگی دلیلی برای چشم پوشی بر حق فرزندان این ملت شده نمی تواند. کسانیکه بر مراکز تعلیمی حمله می کنند، مکاتب و مدارس را بمباران کرده و شاگردان را بخاطر ایجاد رعب و وحشت زندانی می کنند، باید بدانند که این عمل چهرۀ غیر انسانی آنها را بیشتر رسوا خواهد کرد. ما این اصل اشغالگران را که می گویند” در جنگ هر عملی روا است” به شدت رد می کنیم و آن را یک ادعای غیر منطقی و بر خلاف فطرت انسانی می دانیم. ما باورمند هستیم که اشغالگران و دوستان داخلی آنها با اینگونه اعمال غیر انسانی، مظالم و جنایات جنگی نمی توانند پیروزی بدست بیاورند، بلکه این جنایات جنگی بیشتر از پیش قهر و نفرت ملی را بر خلاف آنها شعله ور خواهد کرد و نزد جهانیان نیز بحیث مجرمین جنگی و دشمنان علم معرفی خواهد کرد.

Related posts