تازه ترین ها

حرف به نگهداری چند شهر رسید

حرف به نگهداری چند شهر رسید

روز گذشته، نیویارک تایمز راپور داد که ادارهء ترامپ از روی استراتژی تازهء خود اراده دارد و ادارهء کابل را نیز تشویق می کند که عساکر و پایگاه های خود را از مناطق دور دست و پر نفوس به شهرها انتقال بدهد.

به اساس منبع، جنرالان امریکایی تلاش دارند که سلطهء خود را تنها بر چند شهر بزرگ «کابل، جلال آباد، مزار، قندهار و هرات» قوی بسازند و متباقی ولایات و مناطق دور دست را به طالبان بگذارند.

نیویارک تایمز از زبان یکعده مقامات و مبصرین امریکایی گفته است : اگرچه ۲۵٪ افغان ها در شهرها و متباقی شان در دهات و روستاها زندگی می کنند، اما حالا آن زمان فرا رسیده است که اگر تمام افغانستان را نمی توان نگهداشت، باید برای حفاظت شهرهای بزرگ گام های لازم برداشت و راه معقول اینست که برای نگهداری شهرها باید مناطق روستایی را ترک نمود.

روزنامه در مورد جنرالان امریکایی می گوید که آن ها باور دارند که «نگهداری همه ولایات و مناطق دور دست حماقت است، دران جا هیچ فایدهء استراتژیک وجود ندارد، هیچ اثری بر مردم محلی مرتب نمی شود، تنها مرگ عساکر افغان و امریکایی را به بار می آورد».

به نصرت خداوند متعال نگاه بکنید، امریکایی که برای طالب نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ کنج و گوشهء جهان حق زندگی نمی داد و می گفت که یا تسلیم شود و یا کشته می شود. اما امروز به نصرت بزرگ خداوند تعالی، به عظمت و هیبت همان طالب فقیر سر نهاده است، پس از مصارف بیش از یک تریلیون دالر، کشته و زخمی شدن ۵۰ هزار عساکر امریکایی و استفاده از هر گونه تکتیک و تیکنالوژی های مدرن جنگی، بر شکست و ناتوانی خود اعتراف می کند. (الحمدلله).

در واقعیت، مناطق روستای و دوردست بسیار مجاهد پرور و شهید پرور بودند و هستند، زیرا همین مردم با غیرت و شهامت بودند که سینه های خود را در برابر همه تهاجم و جنایات طاغوت سپر کردند، کوه ها، دشت ها و روستاهای خود را ویران کردند و لیکن نگذاشتند که نعره های بر حق و آزادی خواهی طالبان خاموش شود. مردم سربکف روستاهای ما اولادهای خود نثار و دارای های شان قربان نمودند، بمباران های سنگین امریکایی ها را متقبل و چاپه های وحشیانهء آن ها را متحمل شدند، اما جذبهء دینی و غرور افغانی شان اجازه نداد که از طالب و مجاهد بگذرند، در خانه جا ندهند و یا از کمک و همکاری دست بگیرند.

اینست امروز ثمرهء بزرگ و نتیجهء روشن قربانی های خود را به چشم سر مشاهده می کنند. امریکا و ناتو با کدام شرمندگی آماده می شوند که تنها پنج شهر بزرگ را در دست خود بگیرند و به آن شهرها پناه ببرند، از ولایات و مناطق متباقی به بهانهء اینکه دران جا بسیار تلفات می بینند و دیگر نمی توانند دران جا شب و روز را سپری بکنند، کوچ می کنند.

مردم روستا نشین افغانستان ! همین پیروزی و سربلندی شما کافی است که امریکا و ناتو در مقابل همت و حوصلهء شما سر نهادند ( و کان حقا علینا نصر المؤمنین).

Related posts