تازه ترین ها

اگر امریکا جنگ بی فایدهء افغانستان را متوقف نسازد

اگر امریکا جنگ بی فایدهء افغانستان را متوقف نسازد

مقامات امریکایی اعتراف می کنند در جنگ افغانستان پیروز نیستند. رسانه ها و تحلیل گران امریکایی از دولت خود می پرسند : جنگی را که تا هنوز برنده نشده ایم، پس ازین چطور می توانیم برنده شویم ؟ جنرالان امریکایی نیز می پذیرند که در افغانستان با وضعیتی دچار شده اند که پیش رفته نمی توانند.

چند مدت پیش، مقامات امریکایی به این هم اعتراف کردند که در جنگ افغانستان ۸۰۰ ملیارد دالر صرف کرده اند و هزاران تن عساکر خود را از دست داده اند.

اگر به جای غرور از تعقل کار گرفته شود، امریکا نباید طولانی ترین و گران ترین جنگ تاریخ خود را دیگر ادامه بدهد. اشغالگران در طی ۱۷ سال گذشته، همه تلاش های خود را برای استحکام و بقای پایه های اشغال به خرج دادند، اما هیچ فایده ای نکرد، بالاخره از مناطق زیادی فرار کردند و در بعضی پایگاه های بزرگ پنهان شدند، حالا وقتا فوقتا از همان مخفی گاه های شان بر مردم بمب و راکت پرتاب می کنند.

اشغالگران باید از گذشته درست درس بگیرند، اشتباه خود را باید تکرار نکنند و همه نیروهای خود را از افغانستان خارج بکنند، تا هم افغان ها از ظلم و وحشت نجات یابند و هم عساکر امریکایی از تلفات، بیماری های روانی و تکالیف گوناگون رهایی یابند.

مقامات امریکایی باید با جدیت فکر بکنند جنگی را که در ۱۷ سال برنده نشدند، پس ازین هم نمی توانند برنده شوند. اگر باز هم به این جنگ بی فایده ادامه می دهند، این جز حماقت مقامات امریکایی چیزی دیگری پنداشته نمی شود.

ادامهء جنگ افغانستان، اشغالگران به ویژه امریکا را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی از وضعیت کنونی هم ضعیف تر می سازد. اگر امریکا جنگ کنونی افغانستان را متوقف نسازد، حتما با سرنوشت انگلیس و شوروی ها دچار می گردد. زیرا فطرت این خاک و مردم این خاک است که نیروهای خارجی را تا آنکه پا به فرار نشده اند، گردن می زنند و افغانستان را برای شان قبرستان می سازند.

Related posts