تازه ترین ها

داعشیان را چه کسانی، چطور و چرا نجات دادند ؟

داعشیان را چه کسانی، چطور و چرا نجات دادند ؟

دیروز، مجاهدین امارت اسلامی آخرین سنگر ملیشه های داعش را نیز در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از بین بردند، داعشیان از مدت زیادی توسط هلیکوپترها به اینجا رسانیده می شدند و سپس حضور و شمار آن ها در منطقه به صدها مراتب بالاتر جلوه داده می شد.

مجاهدین حدود ۲۴ روز پیهم بر ضد افراد مسلح داعش عملیات انجام دادند. اگرچه مجاهدین در هر جا هدف بمباران اشغالگران و رژیم مزدور قرار می گرفتند، اما این عملیات روز گذشته به کمک خداوند تعالی در حالی به پایان رسید که ۱۵۳ تن افراد مسلح داعش کشته، بیش از ۱۰۰ تن شان زخمی و ۱۳۴ تن آنان از سوی مجاهدین به اسارت گرفته شدند.

اما واقعهء عجیب این بود که هرگاه ملیشه هایی داعش در محاصرهء مجاهدین قرار گرفتند، مقامات ادارهء اجیر کابل آن ها را توسط هلیکوپترها نجات دادند و سپس اعلان کردند گویا داعشی های که محاصره شده بودند به رژیم کابل تسلیم شده اند، در حالی که عساکر رژیم بارها در مناطق مختلف کشور محاصره شده اند و به مقامات خود داد و فغان زده اند، اما رژیم کابل به کمک نرسیده است. اما امروز داعشی های محاصره شده را بسیار به مشکل از زمین به هوا بلند کردند و به جای نامعلوم انتقال دادند. ملت حیران و پریشان است که این چه بازی بزرگی است که اشغالگران در کشور ما به همکاری چند تن میهن فروشان انجام می دهند.

مقامات رژیم نیز خبر انتقال داعشیان را می پذیرند، اعضای شورای ولایتی جوزجان می گویند که افراد مسلح داعش از میدان جنگ توسط هلیکوپترها انتقال داده شده اند، اما می افزایند که هلیکوپترها «ناشناس» بود، مطلب اینکه هلیکوپترهای رژیم نبود.

حلیمه صدف (عضو این شوری) می گوید : ۸۰ الی ۱۰۰ تن جنگجویان داعش توسط هلیکوپتر های ناشناس از میدان جنگ انتقال داده شدند، حتی به گفتهء وی به خارج از کشور انتقال داده شدند.

همچنان محمد اسماعیل (قومندان امنیهء ولسوالی درزاب) نیز می پذیرد که داعش در نتیجهء حملات شدید طالبان فرار کردند، وی می گوید دو صد تن داعشیان را دولت نجات داد، اما به جزئیات نپرداخت.

حقیقت اینست که مردم و مجاهدین منطقه همه می گویند که به شمول ۳ تن قومندان ۲۱۶ تن داعشیان پس ازینکه حلقهء محاصرهء طالبان بر آن ها تنگ گردید، دوباره توسط همان طیاره های که آن ها را اینجا پیاده کرده بودند، از ساحه کشیده شدند و نجات داده شدند.

مجاهدین همواره گفته اند که هرگاه بر علیه داعش عملیاتی انجام بدهند، طیارات امریکایی و و هلیکوترهای دولتی بر طالبان بمباران می کنند و اگر طالبان علی رغم بمباری ها حلقهء محاصره را تنگ بکنند، هلیکوپترهای دولتی به کمک داعشی ها می رسد، آن ها را بالا می کند و به مراکز نظامی دولتی انتقال می دهد، واقعهء درزاب سند تازهء این واقعیت است. پس ازین واقعه شاید برای هیچ کسی شک نمانده باشد که پدیدهء دعش آن پروژهء استخباراتی امریکایی ها است که توسط مشاور شورای امنیت حنیف اتمر به وجود آمده است، وی می خواهد دسیسه های شیطانی خود را توسط چنین مردم در منطقه اجرا بکند.

Related posts