تازه ترین ها

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش پنجم)

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش پنجم)

نویسنده : مولوی شمس الله سالک // ترجمه : حبیب زاده

تبلیغات مخالف شریعت ؛ تکتیک جنگی کفار

اگر کسی واقعات ابلیس و فرعون را در تفاسیر و قصص الانبیاء مطالعه بکند، درک می کند که آن ها چگونه اذهان مردم ساده لوح را با نیرنگ بازی ها فریب می دادند و در کار شیطنت چه اندازه قابلیت و مهارت داشتند، فرعون این عصر نیز ازان فرعون کمتر نیست. کافران متجاوز بسیار به شدت تبلیغات کردند و می کنند که مجاهدین امارت اسلامی از سوی کشورهای دیگری تمویل و حمایت می شوند، آن کشورها این جنگ را برای اهداف خود پیش می برند. ادارهء مزدور کابل نیز توسط رسانه های زر خرید خود عین این تبلیغات را می کنند. هدف دشمن از چنین تبلیغات اینست که جهاد مقدس امارت اسلامی را برای مردم ساده لوح نادرست جلوه بدهند و مردم را بدگمان بسازند. نیز دشمن می خواهد که وحدت و اتفاق مجاهدین را متضرر بسازند، تا مجاهدین ضعیف شوند. این تبلیغات در حقیقت، یک تکتیک جنگی و  بخشی از جنگ دشمن مکار است. اما این پروپاگند دشمن از نظر شریعت مردود و باطل است، زیرا شما در اقساط گذشته از روی آیات قرآنی، احادیث نبوی و تصریحات فقها دانستید که جهاد کنونی به اساس حکم و ضرورت شرعی آغاز گردیده است، مسلمان ها مجبور هستند که این جهاد را پیش ببرند، زیرا مجاهدین از هر حکم خداوند تعالی به نرخ جان پیروی می کنند. بناءً این جهاد به هیچ صورت برای اغراض شوم دیگران آغاز نشده است و نه هم کسی برای اهداف مردود، این قدر تکالیف و مشقات را متقبل می شود.

زمانی که فتوای وجوب جهاد بر ضد کافران صادر شد :

زمانی که علمای حقانی افغانستان فتوای وجوب جهاد در برابر کافران متجاوز را صادر کردند، نه دست نشانده اول امریکایی ها «حامد کرزیی» بود و نه هم کدام اداره ای به نام حکومت وی وجود داشت. همچنان نه غلام امروزی «اشرف غنی» بود و نه هم اداره ای داشت. مسلمان های متدین ۱۷ سال کامل بر ضد کافران متجاوز به جهاد بر حق خود ادامه دادند، جریان جهاد در سال هژدهم نیز ادامهء همان حکم و فتوی است. زیرا عوامل، اسباب و شرایط فرضیت جهاد چنانکه ۱۷ سال پیش موجود بود حالا هم موجود است، کافران زمین و فضایی کشور ما را هنوز هم در سلطهء خود گرفته اند، حاکمیت کشور هنوز هم در قبضهء غاصبانهء کافران است و حقوق دینی و ملی مسلمان ها لگدمال شده است، مساجد، مدارس، خانه ها و تجمعات عامهء مسلمان ها بمباران می شود، همچنان سلسلهء کشتار موسفیدان، کودکان، زنان و بیماران بی دریغانه ادامه دارد و بر اساس اعتراف کافران، ۳۰ هزار تن از فرزندان مسلمان ها زیر شکنجهء ایشان در زندان ها سال ها را سپری می کنند.

بطلان فتوای ادارهء مزدور :

به تاریخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۷ خورشیدی، یک فتوای در تالار لویه جرگهء شهر کابل صادر شد. دران فتوی، جهاد مقدس کنونی در برابر کافران حرام و ناروا خوانده شده است، این فتوی در حقیقت به خواست کفار از سوی مستخدمین آن ها صادر شده است و احکام مقدس اسلام برای صدور این فتوی تحریف شده است. توجه مسلمان های متدین را به بطلان این فتوی مبذول می دارم.

مزدوران فرعون این عصر با استفاده از القاب علما و مفتیان، به احکام خداوند تعالی پشت کردند و به طرف کافران متجاوز رو. این ظالمان مقاله ای را به نام فتوی به نشر رسانیدند که دران علنا از حکم خداوند تعالی انکار و بغاوت صورت گرفته است. ایشان جنگ مسلمان ها در برابر ظلم و تجاوز کفار بر دارالاسلام را، جنگ باهمی مسلمان ها خواندند و حکم حرمت این جهاد مقدس را صادر کردند و چنین نوشتند :

 جنگ کنونی افغانستان ناجائز است و هیچ گونه صبغهء شرعی ندارد. جنگ کنونی و انواع مختلف آن از روی شریعت و نصوص دینی ناروا است و جز خون ریزی مسلمان ها دیگر نتیجه ای ندارد (فتوای تالاری ص ۱۵)

این چهره های استخدام شده با این انحراف شان تلاش کردند مسلمانان ساده لوح را فریب بدهند و آمادهء سجده به کافران بکنند. طوق های ذلت و غلامی که در گردن های خودشان است به گردن های متباقی مسلمان ها نیز بیاندازند. چنانکه ایشان قبالهء خاک افغانستان را برای امریکایی ها داده اند و کشتار مسلمان ها را حق امریکایی ها خوانده اند و پیمان مصئونیت را امضا کرده اند، باید دیگران نیز این کار را بپذیرند. معنای پیمان مصئونیت اینست که امریکایی ها در افغانستان مصئون هستند و با هیچ ضرری دچار نمی شوند و کافران هر چه بخواهند می توانند انجام بدهند.

Related posts