تازه ترین ها

جنایات جنگی ( جولای)

جنایات جنگی ( جولای)

بتاریخ اول ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران یک کلینیک ملکی را در منطقۀ غار تیپه ولسوالی خواجه موسی ولایت فاریاب بمباران کردند، در نتیجۀ این بمباران ۴تن بشمول یک موی سفید، یک زن و دو کودک  در جا شهید و ۴ تن دیگر از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۱ ماه جولای در جریان عملیات نیروهای مشترک در قریۀ یتیم ولسوالی چهارده ولایت قندوز ۷ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱ جولای اشغالگران بر بازار صرافی حاجی نوراحمد در منطقه اشکین ولسوالی بکوای ولایت فراه بمباری کردند که در نتیجه یک صرافی، یک تانک تیل و چندین باب دوکان و تعداد زیادی از موترهای مردم ملکی تخریب گردید.

بتاریخ ۱ جولای طیارات اشغالگران یک مسجد را در منطقۀ نهالبست ولسوالی جوند ولایت بادغیس بمباران کردند که در نتیجه مسجد تخریب و یک طالب العلم شهید گردید.

بتاریخ ۲ جولای در چاپه مشترک اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه علیزو در نزدیکی پل علم مرکز ولایت لوگر بیش از ۲۰ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند و یک مسجد نیز تخریب گردید.

بتاریخ ۲ جولای ملیشه های اربکی یکتن از حفاظ کرام بنام جمیل الرحمن را در منطقه شباردشت ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲ جولای طیارات اشغالگران ساحات ملکی را در منطقه قیصارک ولسوالی دولینه ولایت غور بمباران کردند که در نتیجه ۳ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲ جولای متعاقب تلفات فوق الذکر طیارات اشغالگران منطقه دهن مرقه ولسوالی شهرک ولایت غور را نیز بمباران کردند که تعداد زیادی از دوکان ها مردم ملکی تخریب و خسارات مالی هنگفتی وارد گردید.

بتاریخ ۳ جولای در جریان بمباران طیارات اشغالگران بر قریه یتیم ولسوالی چهاردره ولایت قندوز بخشی از یک مدرسه تخریب و یک فرد ملکی شهید گردید.

بتاریخ ۴ جولای در حمله درون اشغالگران بر قریه دیوال سرخ اورنجی ولسوالی خاک سفید ولایت فراه یک فرد ملکی شهید گردید.

بتاریخ ۴ جولای عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا بر خانه های باشندگان ملکی در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر چاپه زدند، در جریان تلاشی، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، و مردم را لت و کوب و شکنجه کردند، همچنین اجناس قیمتی و پول نقد را نیز غارت کرده و در اخیر یک مدرسه را بمباران کردند.

بتاریخ ۵ جولای نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی بر یک کلینیک در منطقه کشی ولسوالی چهارچینو ولایت اروزگان چاپه زدند و ۹ تن از بیماران، پایوازان و کارکنان کلینیک را به شهادت رسانده و وسایط نقلیه موجود را تخریب کردند.

بتاریخ ۶ جولای در بمباران قوای هوایی حکومتی بر منطقه ملا عارفی ولسوالی لولاش ولایت فاریاب چند باب حولی و یک مسجد تخریب گردید.

بتاریخ ۶ جولای در فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی بر منطقه شینکی ولسوالی گیلان ولایت غزنی ۶ کودک زخمی و شهید شدند.

بتاریخ ۷ جولای در نتیجه انداخت های هاوان عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب ۱۰ تن از اعضای یک خانواده زخمی شدند که اعضای بدن بعضی از زخمی شدگان نیز قطع شده است.

بتاریخ ۷ جولای عساکر کماندوی داخلی بر خانه حاجی پادشاه گل در قریه پهلوان خیل ولسوالی باک ولایت خوست چاپه زدند و ۵ تن از اعضای خانواده او را بنام های مولوی محمد شاه خان، مولوی محمد گل محمدی، حاجی لونگ گل، قاضی رحمن و اکبر رحمن را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۷ جولای عساکر اشغالگر و داخلی در هنگام چاپه بر ساحه قیوم خیل منطقه مملی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۳ عضو یک خانواده را شهید و دو تن دیگر را دستگیر کردند و در جریان چاپه به باشندگان خسارات هنگفت مالی وارد کردند.

بتاریخ ۷ جولای عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحه مسجد سفید ولسوالی چمتال ولایت بلخ چاپه زدند و در جریان چاپه دروازه های خانه را شکسته، مردم را لت و کوب کرده و ۳ باشنده ملکی را شهید کردند و ۵ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند. و در یک خبر دیگر آمده است که در منطقه هوتک ولسوالی مذکور در جریان یک بمباران ۶ تن از هموطنان ملکی منطقه شهید و زخمی شده اند.

بتاریخ ۷ جولای در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر ساحه وزیرمانده در منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ کودک خردسال شهید و یک زن زخمی گردید.

بتاریخ ۷ جولای در فیر و انداخت اربکی ها بر افراد ملکی در منطقه ملمنج ولسوالی چهارسده ولایت غور یک زن و دو کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۸ جولای پس از یک درگیری بین طالبان و اشغالگران در منطقه ملایان مربوط مرکز ولایت زابل، طیارات اشغالگران منطقه را بمباران کردند که ۸ حولی و یک مدرسه تخریب گردید و ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۹ جولای در نتیجه بمباران طیارات اشغالگران بر منطقه سرندو ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ۸ فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ جولای در حمله و بمباران مشترک اشغالگران و قوای حکومتی بر ساحه ملکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار یک مسجد تخریب و ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۲ جولای طیارات اشغالگران ساحات مسکونی در شمولزو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا را بمباران کردند که در نتیجه حولی شخصی بنام حاجی خاصدار تخریب و ۵ تن از اعضای خانواده اش بشمول زنان و کودکانش شهید شدند. پس از رویداد هنگامیکه مردم اجساد را از زیر خاک و خاشاک بیرون می کردند، برای بار دوم طیاران اشغالگران ساحه را بمباران کردندکه منجر به شهادت بیش از ۲۰ تن دیگر گردید.

بتاریخ ۱۲ جولای اشغالگران و عساکر داخلی بازار محلی در منطقه مملی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را نخست چور کردند و پس از آن تخریب کردند. و در آخر ۱۰ تن از چوکیداران و مزدوران تانک تیل را شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۱۲ جولای در چاپه مشترک اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه اخندزادگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک عالم دین بنام مولوی شفیع الله را که استاذ مدرسه محمدیه بود شهید و ۲ باشنده قریه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۳ جولای در عملیات مشترک اشغالگران و عساکر داخلی در ساحه جلدک ولسوالی شهرصفا ولایت زابل ۳ فرد ملکی شهید و زخمی شدند و یک مدرسه را تخریب کردند.

بتاریخ ۱۴ جولای در حملات توپخانه ای عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه فرغامیر ولسوالی جرم ولایت بدخشان ، تعدادی از خانه ها تخریب و ۳ فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ جولای نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی ۵ فرد ملکی را در منطقه زاوی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۱۷ جولای طیارات اشغالگران یک مدرسه را در منطقه تودنک ولسوالی فراه رود ولایت فراه بمبار کردند، در این مدرسه حفظ قرآن کریم، ناظره، علوم عصری و مکتب ابتدائیه شامل بود. در نتیجه بمباری مذکور، مدرسه بصورت کلی تخریب و لوازم قرطاسیه، کرسی و کتاب ها از بین رفت.

بتاریخ ۱۹ جولای طیارات اشغالگران ساحات مسکونی در منطقه خلازی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را بمبار کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان در مجموع ۲۸ تن از هموطنان ملکی شهید شدند. پس از رویداد مقامات اشغالگر و حکومتی نیز بر تلفات مردمان ملکی اعتراف کردند.

بتاریخ ۲۱ جولای در نتیجه چاپه اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه خواجه خیل و محمد خیل ولسوالی ناوه ولایت غزنی ۳ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۴ جولای اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه یک خانه را تخریب و ۴ فرد ملکی را شهید کردند، رویداد مذکور در ساحه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار اتفاق افتاده است.

بتاریخ ۲۴ جولای نظامیان اشغالگر و عساکر حکومتی بر یک مدرسه مشهور دینی (الجامعه نورالمدارس الفاروقیه) در منطقه کمال خیل ولسوالی شلگر ولایت غزنی چاپه زدند و ۴۵ تن از طالب العلمان را دستگیر و زندانی کرده واتاق های تدریس و خواب مدرسه را تخریب کردند. همچنین پس از چاپه بر مدرسه به بازار کمال خیل رفته و ۳ تن چوکیداران را شهید و ۵ تن از افراد ملکی را دستگیر و اموال بسیاری از دوکان ها را چور و وسایط نقلیه ملکی را آتش زدند.

بتاریخ ۲۵ جولای اشغالگران و عساکر داخلی در جریان یک چاپه بر منطقه سیدان ولسوالی چرخ ولایت لوگر یک مسجد و یک خانه را تخریب کردند.

بتاریخ ۲۵ جولای اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا بر ساحه سجاول منطقه درویشان مربوط مرکز شهر ترینکوت ولایت ارزگان چاپه زدند که در جریان چاپه ۶ تن از افراد ملکی را شهید و ۳ تن کوچی را زخمی کردند و وسایط نقلیه موجود ملکی را حریق کردند.

بتاریخ ۲۶ جولای پس از درگیری بین طالبان و اشغالگران در مناطق خاشه بازار، کیرتاکی و داکو ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، نیروهای مشترک ساحه مذکور را هدف فیرهای هاوان قرار دادند که در این انداخت ها ۵ تن از اعضای یک خانواده شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ جولای در نتیجه حمله درون اشغالگران دو تن از افراد ملکی در ساحه سجاول منطقه درویشان مربوط مرکز ترینکوت ولایت ارزگان شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ جولای در نتیجه بمبار طیارات قوای حکومت بر ساحه جمپ اخندزاده صاحب ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز ۳ فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۷ جولای در حمله درون اشغاگران بر ساحه پشکری ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ۳ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۹ جولای در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در هزارقلعه ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب ۱۰ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ جولای در فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی بر منطقه تورتکول ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب ۴ فرد ملکی شهیدو زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ جولای نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی بر خانه های ملکی از منطقه شهیدان تا بازار گل زمان ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند، در نتیجه چاپه و عملیات ۱۶ فرد ملکی را شهید و تعداد بسیاری را دستگیر و زندانی کردند و وسایط نقلیه مردم را آتش زدند.

بتاریخ ۲۹ جولای پس از درگیری بین طالبان و اشغالگران، طیارات هوایی اشغالگران ساحاتی را در منطقه شهر زرغون ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر بمباران کرد، در بمباران مذکور ۶ تن از هموطنان ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ جولای در جریان چاپه اشغالگران و عساکر داخلی ۱۰ تن افراد ملکی را در ساحه جوی شور ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۰ جولای اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا بر ساحه شیرگر ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و در هنگام تلاشی اجناس قیمتی و پول نقد را غارت کرده اند. وقتیکه که می خواستند منطقه را ترک کنند ۶ تن از هموطنان ملکی را شهید و زخمی کرده و ۴ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۱ جولای در نتیجه فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحه گنکانو مربوط مرکز ولایت فراه ۴ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳۱ جولای نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر مدرسه فیض القرآن در منطقه ایشانتوب ولسوالی خان آباد ولایت قندوز چاپه زدند،  که در هنگام ورود، دروازه مدرسه را شکستانده و مهتمم مدرسه و یکتن از اساتید موجود را دستگیر و با خود بردند.

مأخذها:[رادیوی بی بی سی، آزادي = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= ،نن ټکی اسیا و بینوا ]

Related posts