تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد پروپاگند رسانه های مغرض و وابسته به دشمن

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد پروپاگند رسانه های مغرض و وابسته به دشمن

عدهء رسانه های مربوط به شبکهء استخباراتی رژیم کابل که تمام عمر را در خدمت امریکایی های اشغالگر سپری کرده اند در مورد مسئولین و بعضی اعضای دفتر امارت اسلامی در قطر، راپورهای بی اساس و مملو از پروپاگند را به نشر رسانیده اند.
درین راپورهای رسانه های نام نهاد، به بزرگان و اعضای دفتر سیاسی امارت اسلامی اتهام بسته اند که گویا خدا نخواسته با دشمن تماس گرفته اند، یا با مقام رهبری امارت اسلامی اختلاف دارند و افواهات دیگر.
ما این راپورها و اتهامات بی اساس را به قاطعیت رد می کنیم.
لله الحمد، مسئولین امارت اسلامی شخصیت های پاک و متعهد هستند، نه با مقام رهبری اختلاف دارند و نه هم بدون اجازهء بزرگان خود گامی برداشته اند.
همه اعضای د فتر سیاسی امارت اسلامی به شمول رئیس دفتر محترم شیر محمد عباس ستانکزیی، در عرصهء سیاسی از اصول و داعیهء امارت اسلامی با جدیت دفاع کرده اند، با کشور های متعدد تماس های مثمر استوار نموده اند و در سطح المللی خدمات فراموش ناشدنی را در کارزار سیاسی برای امارت اسلامی انجام داده اند، در نتیجه مورد اعتماد مقام رهبری امارت اسلامی قرار گرفته اند و تا اکنون با اخلاص و اطاعت کامل برنامهء سیاسی امارت اسلامی را به پیش می برند.
درین اواخر، پس ازینکه امارت اسلامی به دست آوردهای بزرگی در عرصهء سیاسی نائل گردیده است، حلقات استخباراتی دشمن تلاشهای شان را برای شخصیت کشی بزرگان امارت اسلامی شدت بخشیده اند. گاهی مسئولین و اعضای دفتر سیاسی امارت اسلامی را مورد تهمت قرار میدهند، گاهی راپورهای نادرست در مورد اختلافات درمیان بزرگان امارت اسلامی به نشر می رسانند و گاهی هم به تبلیغات دیگری می پردازند.
ملت و مجاهدین باید به چنین دسیسه های استخباراتی دشمن به شدت متوجه باشند، به پروپاگندهای که از منابع وابسته به دشمن نشئت می کند ارزش ندهند و علیه بزرگان خود حسن ظن و اعتماد کامل داشته باشند.
همه کارهای امارت اسلامی در چوکات شریعت و به اساس اطاعت و فرمانبرداری صورت می گیرد و مسئولین و افراد امارت اسلامی به خط مشی شان در راستای پیروزی جهاد و تحقق آرمان های شهدا تا آخرین رمق زندگی ادامه می دهند. ان شاء الله تعالی.

ذبیح الله مجاهد
سخنگوی امارت اسلامی
۱۴۳۹/۱۱/۲۲هـ ق
۱۳۹۷/۵/۱۳هـ ش ــ
۲۰۱۸/۸/۴

Related posts