تازه ترین ها

دزد در نوزاد هلمند با موتر و پول نقد دستگیر گردید. راپور استودیوی الاماره

دزد در نوزاد هلمند با موتر و پول نقد دستگیر گردید. راپور استودیوی الاماره

بتاریخ اول ماه اگست سال روان میلادی  مجاهدین یک تن بنام عبدالرحمن ولد عبدالباقی در حالیکه در امتداد سرک بین ولسوالی گرشک و کجران علاوه بر دزدی یک عراده موتر، از مسافرین  موتر پول نقد و تلیفون هم گرفته بودند، را در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند دستگیر کردند.

مجاهدین پس از دستگیری دزد مذکور، موتر، پول نقد و موبایل های دزدیده شده را به مالکان اصلی آنها پس دادند، دزد را به محکمه امارت اسلامی سپردند.

همکار استودیوی الاماره با دزد و مالک موتر مصاحبه تفصیلی انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل این راپور ویدویی را داونلود و تماشا کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts