تازه ترین ها

رسانه ها باید از نشر شایعات و تبلیغات پوچ خودداری بکنند

رسانه ها باید از نشر شایعات و تبلیغات پوچ خودداری بکنند

امریکایی ها با وضعیت و سرنوشتی که در افغانستان دچار هستند و درین اواخر به کارهای که کمر بسته اند، اگر از سوی غلامان امریکایی و رسانه های حلقه بگوش هر نام و عنوانی داده شود و یا مثبت تعبیر شود، اما حقیقت بسیار روشن و هویدا است که زور امریکایی های مستکبر به نصرت خداوند متعال شکسته است، استراتژی های آن ها ناکام مانده است و تجربه ها و نیرنگ های جنرالان امریکایی فایده ای نکرده است. حالا امریکا جز اینکه به عظمت افغان ها و زور شمشیر مجاهد سر تسلیم خم بکند، دیگر راه و چانسی ندارد.

جای تعجب آور اینست که ترامپ بر خط مشی و استراتژی سابقهء خود در مورد افغانستان خاک می اندازد و می گوید فایده ای نکرد (افغان ها به وحشت و بربریت ترامپ تسلیم نشدند)، اکنون از روی استراتژی تازهء خود می خواهد نیروهای امریکایی و ملیشه های افغانی را فرمان بدهد که از مناطق دور دست یعنی ولسوالی ها «عقب نشینی» بکنند و به جای تمام افغانستان به نگهداری شهرهای بزرگ توجه بکنند. اما غلامان ترامپ و رسانه های مکار از پیش خود می افزایند گویا امارت اسلامی از روی یک تفاهم و فیصله با امریکایی ها پذیرفته است که امریکایی ها عده ای از مناطق را به آن ها (یعنی طالبان) واگذار می کنند و بالمقابل امارت اسلامی موجودیت چند پایگاه نظامی امریکا در افغانستان را قبول می کند.

آیا برای زمام داران رژیم کابل، مایهء ذلت و رسوای نیست که حتی از قضیه خبر هم ندارند. ترامپ فرمان داده است که عساکر امریکایی و افغان از مناطق دور افتاده هر چه عاجل تر برآیند و به اساس راپورها، این کار در غزنی، فراه، نیمروز، پکتیا و بعضی ولایات دیگر عملاً آغاز شده است.

سخنگویان رژیم بوسیده و شرمندهء کابل برای اینکه چهرهء غلامی خود را پنهان بدارند، می گویند که بیرون کردن قوای نظامی از مناطق دور دست فیصله و مصلحت خود رژیم است.

اگر این تصمیم و فیصله در واقعیت از خود شما باشد، پس چرا پیش از فرمان ترامپ اعلان نکردید ؟

امارت اسلامی در حالی که انخلای نیروهای اشغالگر خارجی و داخلی را کمک خداوند متعال، زور شمشیر مجاهدین و برکت قربانی های مردم دلیر افغانستان می داند، همه شایعه های شیطانی را که بعضی جهت ها و رسانه ها پخش می کنند (که گویا امریکایی ها از روی یک معامله با امارت اسلامی تصمیم گرفته اند که طالبان حضور چند پایگاه نظامی امریکا را می پذیرد و بالمقابل امریکایی ها یکعده ولایات را ترک می کنند)، به صراحت نفی و رد می کند.

هدف غلامان امریکا و رسانه هایم غرض از پخش چنین تبلیغات و حرفهای خودساخته اینست که درمیان مجاهدین و ملت تشویش ایجاد بکنند و پیش روی های اخیر نظامی و سیاسی طالبان را زیر سوال بیاورند.

امارت اسلامی نه با کسی چنین معامله ای کرده است و نه چنین معامله ای را تحمل می تواند که سبب بقای یک عسکر امریکایی اشغالگر در خاک افغانستان گردد.

Related posts