تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد تلاشهای جعلی دشمن در بعضی بخشهای کشور

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد تلاشهای جعلی دشمن در بعضی بخشهای کشور

یک نامهء جعلی که به شورای رهبری و بزرگان امارت اسلامی نسبت داده شده و مندرجات اش خلاف خط مشی امارت اسلامی است، در بعضی بخشهای کشور پخش شده است.

همچنان در گلران و بعضی ولسوالی های دیگر ولایت هرات، از سوی استخبارات دشمن شب نامه های جعلی در مورد آتش بس در روزهای عید به نشر رسیده است.

ما این هر دو نامه را به قاطعیت رد می کنیم، تنها سخنگویان رسمی امارت اسلامی می توانند این گونه مسئل مهم را در اختیار رسانه ها قرار بدهند و اعلان بکنند.

پخش شب نامه ها و نشر مطالب به سطح افراد محلی، خط مشی مجاهدین امارت اسلامی نیست.

دشمن با سراسیمگی زیادی دست و گریبان است و با چنین تلاش های جعلی و استخباراتی می خواهد اذهان مردم را مغشوش بسازد، اسباب تبلیغات را در برابر امارت اسلامی آماده بسازد و از مسائل مهم استفادهء نادرست بکند.

امیدواریم که هموطنان ما به چنین خبرها اهمیت ندهند و نه هم به تشویش شوند.

 

قاری محمد یوسف احمدی

سخنگوی امار ت اسلامی

۲۴/۱۱/۱۴۳۹هـ ق

۱۵/۵/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۸/۶م

Related posts