تازه ترین ها

جزئیات تازه: شمار زیاد مراکز دیگر دشمن در شهر غزنی فتح،ده ها عسکر ومنسوبین کشته وبشمول قومندان امنیه منسوبین مهم دشمن فرار نموده اند

جزئیات تازه: شمار زیاد مراکز دیگر دشمن در شهر غزنی فتح،ده ها عسکر ومنسوبین کشته وبشمول قومندان امنیه منسوبین مهم دشمن فرار نموده اند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای مراکز دشمن درشهر غزنی حملات شان را  بیشتر سرعت بخشیدند.

حملات گسترده مجاهدین ساعت یک بجه دیشب علیه مراکز دشمن در آن شهر،  بشکل منظیم از چهار استقامت آغاز گردید که درجریان آن مجاهدین  وارد قطعه واکنش سریع استخبارات دشمن شدند وده عساکر وکارمندان استخبارات دشمن را کشته وزخمی نمودند واجساد انان درمیدان نبرد باقی مانده است.

همچنان جزئیات نشان میدهد که قومندان امنیه آن ولایت با دیگر منسوبین مهم دولتی به حالت بسیار بدی فرار نموده اند وعساکر وپولیس مورال شان را از دست داده اند وهرسو برای فرار تلاش میکنند وشمارزیاد انان کشته وزنده دستگیر گردیده اند وبقیه عساکردشمن تحت ضربات کوبنده مجاهدین قرار دارند.

همچنان آخرین قرارگاه مهم دشمن بنام یونت در شهر غزنی نیز فتح گردید وبه دشمن شدیدا ضربه وارد گردیده است.

خبرمیگوید که همین اکنون یک قطعه مهم دیگر بنام لیزر نیز فتح گردید ونبرد همین اکنون درمنطقه حرام سرای جریان دارد وعساکردشمن درحال تسلمی وفرار هستند.

الحمدالله مجاهدین با روحیه عالی به پیشروی های شان ادامه میدهند وتمام ساحات مفتوحه را درکنترول دارند واجساد کشته های دشمن از ده ها بالاتر میباشد وعساکردشمن درهرطرف روحیه جنگی را از دست داده اند وشدیدا راه گم وسراسیمه شده اند.

وآن اداعای دشمن کاملا نادرست است که گویا بعض مناطق از دست رفته شان را پس گرفته اند درواقعیت دشمن از پا افتیده   وهمه قطعات دشمن تسخیر گردیده است.

Related posts