تازه ترین ها

عاجل: یک فروند هلیکوپتر جنگی دشمن درشهر غزنی سرنگون گردید وحملات کوبنده علیه بقیه مراکز دشمن جریان دارد

عاجل: یک فروند هلیکوپتر جنگی دشمن درشهر غزنی سرنگون گردید وحملات کوبنده علیه بقیه مراکز دشمن جریان دارد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” دیشب بالای مراکز دشمن درشهر غزنی حملات گسترده ای را براه انداختند.

حملات اکنون هم به شکل منظم جریان دارد وبراساس معلومات تازه، همین اکنون یک فروند هلیکوپتر جنگی دشمن  در شهر غزنی هدف قرار گرفت وسرنگون گردید وتمام عمله آن کشته وطعمه حریق گشتند.

خبرمیگوید که مجاهدین حملات شان را با دقت ومنظم ادامه می دهند ولحظات قبل حملات شان را به سوب محبس آغاز کردند که درجریان ان ۲ پوسته مهم در منطقه ده خدایداد فتح گردید وتمام عساکر مستقر دران کشته شدند ودر قسمت غرب شهر یک پوسته دیگر درمنطقه شیخ عاجل فتح گردید و۸ عسکر دران کشته وسلاح ومهمات انان غنیمت گرفته شد.

ودرجریان نبرد های شهر، یک افسرمهم نظامی (عبدالبصیر کامیاب) با ده ها عسکر وپولیس کشته شدند واجساد انان در میدان نبرد باقی مانده است.

درجریان حملات ۲۵ پوسته کمر بند شهر غزنی ، ۶ حوزه امنیتی شهر کاملا فتح گردیده وده ها عسکر وپولیس دران نیز کشته شده اند.

معلومات نشان میدهد که مجاهدین اکنون از سوب ولسوالی خوگیانی نیز به حملات آغاز کرده اند وتمام پوسته های مسیر راه را تا شهر غزنی درتصرف خود درآورده اند وبه شهر وصل شده اند ودر فتح شهر با دیگر مجاهدین سهم میگرند.

مسئولین امارت اسلامی همه آنعده عساکر اداره مزدور را اطمینان می دهد که با استفاده از فرصت از جنگ دست بکشند ودونیا وآخرت شان را نجات دهند ورنه همه درجریان نبرد به کام مرگ فرو خواهند رفت.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.

Related posts