تازه ترین ها

ارزگان : نیروهای وحشی دشمن در ترینکوت به ارزش ۳۰ ملیون افغانی به مردم زیان وارد کرده اند

ارزگان : نیروهای وحشی دشمن در ترینکوت به ارزش ۳۰ ملیون افغانی به مردم زیان وارد کرده اند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که پری شب اشغالگران خارجی بهمراه اجیران شان در منطقۀ ادۀ محمد نبی خان و شهرک جدید در شهر ترینکوت دست به عملیات شبانۀ زده و زیان سنگین مالی به مردم وارد نموده اند.

خبر می افزاید که نیروهای وحشی دشمن در این عملیات بیش از ۲۵ دکان را از جمله کتاب خانه، پی سی او، دکان آرد و روغن فروشی، دکان های پرزه فروشی و … را چور و حریق نموده و ۳۲ هزار لیتر تیل و بیش از ۳۰ عراده موتر مردم را تخریب و حریق کرده اند .

نیروهای وحشی دشمن در این عملیات شان بیش از ۲۵۰ تن مسافر و دکان داران را که در ساحه موجود بوده اند مورد آزار و اذیت شدید قرار داده و پول های نقد شان را چور کرده اند.

خبرمی افزاید که یک تن از مسافران به نام مولاداد کاکا که برای خرید گوسفند و سپس فروختن شان بمناسبت عید به ولایت قندهار در ساحه موجود بود نیز مورد چور و چپاول عساکر وحشی قرار گرفته و نیروهای دشمن ۷۵ لک پول نقد را از نامبرده چور کرده و با خود برده اند .

 ۲۰۱۸/۸/۱۰

Related posts