تازه ترین ها

شهر غزنی کاملا محاصره شد وشمارزیاد مراکز وپوسته های دشمن در داخل شهر فتح گردید ونبرد علیه استخبارات ومحبس ادامه دارد

شهر غزنی کاملا محاصره شد وشمارزیاد مراکز وپوسته های دشمن در داخل شهر فتح گردید ونبرد علیه استخبارات ومحبس ادامه دارد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” حملات شان را در داخل شهر غزنی به شکل منظم علیه بقایای دشمن ادامه داده اند.

مجاهدین پری شب بالای مراکز دشمن در آن شهر از چهار استقامت حملات گسترده ای را آغاز کردند که هنوز به شدت ادامه دارد.

براساس معلومات تازه،صبح امروز یک بار دیگر حملات علیه استخبارات دشمن ومحبس ازسر گرفته شد.

و۳ پوسته دیگر دشمن درمنطقه شهباز وپیر شهباز شب گذشته فتح گردید وتمام عساکر مستقر دران کشته شدند وسلاح ومهمات آنان بدست مجاهدین افتید.

همچنان دیشب نیز دشمن آرام گذاشته نشد وبالای کندک محافظتی دفتر والی اداره مزدور حملات آنجام یافت که درنتیجه آن

کندک متذکره که به کندک موی مبارک شهرت دارد، کاملا فتح گردید وشمار زیاد پولیس به اصطلاح نظم عامه درآن کشته وزخمی شدند واجساد انان نیز درمیدان نبرد باقیی مانده است.

و۴ عراده رینجر ومقادیر زیاد سلاح ومهمات نیز به دست مجاهدین افتید.

خبرمیگوید که دشمن زیر فشار شدید قرار دارد، مرکز قومانده دشمن ازهم پاشیده وعساکر پولیس همه با سراسیمگی زیاد مواجه شده است.

ومجاهدین نشان زن، به شکل منظم وتاکتیک های پیچیده در همه نقاط شهر جابجا شده اند ودرهر نقطه که  دشمن سربلند کند هدف قرار میگرد ونابود می شود.

عساکردشمن مورال زده شدند واجساد کشته وزخمی شان را نیز از میدان نبرد انتقال داده نمی توانند وقوای کمکی دشمن که از کابل روانه غزنی بود در مسیر راه تار مار گردید  با وارد کردن تلفات سنگین جانی مالی عقب زده شدند.

همچنان آن قوای دشمن که از قول اردوی تندر ولایت پکتیا به سوب غزنی حرکت نمود در مسیر گردیز وزرمت با کمین ها وحملات شدید مجاهدین روبرو گردید و۳ تانگ انان نابود و۱۰ عسکرکشته وزخمی دادند وقوای متذکره نیز بعد از تلفات متذکره برگشته فرار نمودند.

براساس گذارش ها رسیده ، آن قوای بزرگ دشمن که از کابل غرض کمک روان شده بود در مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ دیشب مورد حملات شدید قرار داده شد و۱۲ تانگ آن قوا  کاملا نابود گشت وشمار زیاد عسکر کشته وزخمی شدند وقوای کمکی دشمن عوض غزنی به طرف کابل فرار نمودند.

 

قابل ذکر است که درجریان همه نبرد های شهر غزنی تاکنون بشمول ۲۰ عسکر کماندو،بیشتر از ۲۰۰ افسر، عسکر ، پولیس وکارمندان استخباراتی دشمن کشته وده ها تن دیگر مرگبار زخمی شدند ویک فروند طیاره هلیکوپتر جنگی دشمن نیز هدف قرار گرفت وسرنگون گشت  وده ها تانگ ورینجر دشمن نیز از بین رفته است.

همچنان ۵۵  عراده تانگ ورینجر دشمن، صدها میل سلاح سبک وسنگین وبه هزاران صندوق مرمی ومهمات وابزار نظامی به دست مجاهدین افتیده است وهمه آن  حوالی دیشب به محلات وذخایر محفوظ امارت اسلامی انتقال داده شد.

Related posts