تازه ترین ها

کابل: یک عراده رینجر حوزه اول درشهر نابود ویک عسکر دران کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر رینجر عساکر اداره مزدور در منطقه شوربازار مربوطات حوزه اول شهر کابل حمله کردند

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز بوسیله بم های دستی صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید ویک عسکردران کشته شد.

Related posts