تازه ترین ها

فتح غزنی چه چیزی را ثابت کرد؟

فتح غزنی چه چیزی را ثابت کرد؟

شب جمعه گذشته مجاهدین امارت اسلامی عملیات وسیعی را بر شهر غزنی آغاز کردند که در مدت کوتاهی کمربندهای دفاعی دشمن را شکسته و از چندین جهت به شهر غزنی داخل شدند. در دو روز نخست عملیات مجاهدین مصروف تصفیه در داخل شهر بودند که در این جریان حوزه های پولیس، بالاحصار، میدان هوایی کهنه و بسیاری از تاسیسات حکومتی را بصورت کامل در کنترول خود در آوردند و مقام ولایت، قومندانی امنیه و ریاست امنیت ملی را محاصره نمودند.

غزنی یکی از شهرهای تاریخی و مشهور افغانستان است که از چندین قرن پیش پایتخت سلطنت غزنویان بود. این شهر که در قسمت مرکزی افغانستان موقعیت دارد و راه مواصلاتی و شاهراه مهم کابل- قندهار از این منطقه مهم و استراتژیک می گذرد. تصرف این شهر ثابت می سازد که امارت اسلامی توان آن را دارد که همانند مناطق اطرافی و مراکز ولسوالی ها، حال شهرهای بزرگ و مراکز ولایات را تحت تسلط خود درآورد.

مرکز ولایت غزنی در نتیجه پلان نظامی موثر، محابسۀ دقیق، هماهنگی مخلصانه و هجوم قاطع مجاهدین امارت اسلامی فتح گردید. تصرف این شهر به معنای ناکامی استراتیژی اشغالگران آمریکایی است که می گویند: ” قوت های خود را از مناطق اطرافی در مراکز ولایات جمع خواهند کرد و توجه خود را به نگه داشت شهرها متمرکز خواهند نمود.” تجربۀ غزنی ثابت کرد که در مقابل قوت هجومی امارت اسلامی کمربندهای دفاعی شهرها نیز توان ایستادگی ندارند. علاوه بر بالادستی نظامی، عملیات محتاطانۀ مجاهدین در شهر غزنی، قلّت تلفات ملکی، اطمینان مردم عام و اینکه مجاهدین هنگام ورود به هر منطقه با مردم ملاقات و دیدوبازدید می کنند، به آنها اطمینان در مورد امنیت شان می دهند و در حل هر نوع مشکلاتشان با آنها کمک می کنند. بلی مجاهدین امارت اسلامی بجای کشتن عساکر مخالف به آنها دعوت تسلیم شدن می دهند و در این راستا تا حال بیشتر از صد تن از عساکر ادارۀ کابل تسلیم شده و زندگی شان نجات داده شده است. رعایت این معیارهای اخلاقی از سوی مجاهدین ثابت می نماید که حفاظت از سر، مال و عزت ملت از اهداف علیای امارت اسلامی است که در هر حالت رعایت آن را لازم می داند.

اینگونه برخورد مجاهدین، تبلیغات هفده سالۀ دشمن را نیز غلط ثابت می کند که تلاش داشتند تا مجاهدین را بحیث یک گروه جنگی و تروریستی معرفی کنند. شهروندان غزنی پس از سال ها دیدند که مجاهدین امارت اسلامی همدرد آنها بوده و محافظ سر، مال و عزت آنها می باشند که حتی در حالات اضطراری جنگی نیز لحاظ افراد عام ملکی را می نمایند.

بهرحال، پیروزی و موفقیت غزنی بالادستی امارت اسلامی از لحاظ نظامی، سیاسی و اجتماعی را ثابت کرد و حقیقت تشریک مساعی، اطاعت، اتحاد، مورال عالی، نظم و تعهد به اصول جنگی امارت اسلامی را نمایان نمود. بالمقابل در صفوف اشغالگران و اجیران آنها، عدم هماهنگی، ضعف، تزلزل و بیگانه بودن آنها از ملت را آشکار نمود.

ما امیدواریم و از دربار الله متعال می خواهیم که پیروزی شهر تاریخی غزنی را سرآغاز آزادی کامل کشور و حاکمیت نظام اسلامی مستقل در افغانستان بگرداند.

به این امید

Related posts