فراه : یک ضابط دشمن در بالابلوک زنده دستگیر شد

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز صبح یک قومندان ظالم یک پوستۀ دفاعی قرارگاه دشمن در شیوان ( ضابط شیرمحمد ولد گلستان باشندۀ ولسوالی چهار درۀ ولایت قندوز ) که از ولایت هرات بسوی فراه در حرکت بود، در منطقۀ سیاه جنگل ولسوالی بالابلوک، از سوی مجاهدین با تمام اسناد و مدارک بازداشت شد.

قضیه قومندان اجیر به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۱۸/۸/۲۰

Related posts