فراه : یک افسر دشمن در جوین بقتل رسید

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز ظهر یک تن ساتنم اجیر ( عبدالرشید ولد خواجه محمد باشندۀ ولسوالی جوین ) در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین در مرزی مشترک ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز و ولسوالی جوین ولایت فراه بقتل رسیده است .

۲۰۱۸/۸/۲۰

Related posts