تازه ترین ها

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا دادالله رهبر رح

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا دادالله رهبر رح

نویسنده : نور احمد سعید // ترجمه : حبیبی سمنگانی

شهید ملا دادالله رهبر – رحمه الله – پسر حاجی عبدالله در سال ۱۹۶۷م در ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان در یک خانوادهء دین دوست و مجاهد پرور به دنیا آمد. تعلیمات ابتدایی را در یک حجرهء درسی فرا گرفت و هنوز آموزش های دینی را به پایان نرسانیده بود که کشور عزیز آماج تهاجم قشون سرخ شوروی قرار گرفت.

زندگی جهادی :

شهید ملا دادالله آخند – رحمه الله – به اساس معلومات رفقای جهادی اش، جهاد مسلحانه را در سال ۱۹۸۳م تحت قیادت فرمانده نامدار جهادی مولوی اختر محمد آغا در برابر قشون سرخ شوروی در قندهار آغاز کرد. بار نخست در روستای شاهین در مربوطات ولسوالی ارغنداب در یک درگیری شدید در برابر عساکر شوروی سهم گرفت. وی اگرچه هنوز خوردسال بود، اما مجاهدین دلاوری و نبوغ جهادی وی را در همان جنگ اول مشاهده نمودند و شهید ملا دادالله – رحمه الله – به حیث یک مجاهد دلیر و با عزم شناخته شد.

شهید ملا دادالله – رحمه الله – پس از شکست عساکر شوروی در ولسوالی ارغنداب، با مجاهدین به ولایت هلمند رفت. دران جا با شهید قهرمان ملا محمد نسیم آخندزاده یکجا شد و به جهاد و مقاومت در برابر عساکر شوروی ادامه داد. پس از یکسال دوباره به قندهار آمد و تا زمانی که نیروهای اشغالگر شوروی و کمیونست های مزدور با شکست و فضیحت نهایی دچار نشدند، وظیفهء اسلامی و شرعی خود را به سرکردگی مولوی اختر محمد آغا با کمال شجاعت و شهامت پیش برد.

پس از سقوط رژیم داکتر نجیب – آخرین زمامدار کمیونست در افغانستان – هرگاه زمام کشور به دست مجاهدین قرار گرفت و متعاقباً از سوی یکعده رهبران قدرت طلب جهادی جنگهای داخلی آغاز گردید، ملا دادالله آخند سلاح خود را بر زمین گذاشت و برای فراگیری علوم دینی به کویته – مرکز ایالت بلوچستان – رفت و در مدرسهء مولوی شفیع الله صاحب داخله گرفت. سپس به مدرسهء شخصیت نامدار علمی و جهادی مولوی عبدالعلی دیوبندی – رح – رفت و به روند آموزشی خود ادامه داد.

هرگاه تحریک اسلامی طالبان در سال ۱۴۱۵ ه ق، به سرکردگی امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – برای محو ظلم، فساد و ناروای ها آغاز گردید.، شهید ملا دادالله آخند در همان روزهای آغازین با تحریک اسلامی یکجا شد. وی با ۲۰ تن از رفقایش به هدایت عالیقدر امیرالمؤمنین – رح – به ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار تشکیل شد. پس از فتح پنجوایی در عملیات فتح ولسوالی سپین بولدک نیز سهم گرفت و بر علاوه از دیگر عملیات ها، در عملیات فتح میدان هوایی قندهار و شهر قندهار نیز سهم داشت.

پس از فتح ولایت قندهار، شهید ملا دادالله آخند از سوی بزرگان تحریک به ولایت ارزگان فرستاده شد، وی مردم ولایت خود را دعوت نمود تا با تحریک اسلامی طالبان یکجا شوند. پس از تصفیهء ارزگان، به  هلمند روان کرده شد. شهید ملا دادالله آخند پس از فتح ولسوالی سنگین (هلمند) عازم ولایت فراه شد، وی هنوز در فراه بود که طالبان ولسوالی دلارام (فراه) را فتح کردند، سپس شهید ملا دادالله آخند به ولایت زابل رفت، وی پس از فتح ولایت های زابل، غزنی و میدان وردک، در فتح ولایت لوگر و ولسوالی چهار آسیاب نیز سهم کامل داشت. همچنان شامل کاروان های بود که به ولایت پکتیا و خوست تشکیل شده بود.

هرگاه درگیری ها با نیروهای احمد شاه مسعود در اطراف کابل آغاز گردید، شهید ملا دادالله دران نیز سهم داشت و بیشتر اوقات در خط های مقدم جنگ می بود. وی پس از جنگ های شدید چهار آسیاب، به بعضی از مناطق هلمند که هنوز فتح نشده بود فرستاده شد. پس از تصفیهء کامل ولایت هلمند به ولایت فراه رفت و در خط های مقدم آن ولایت ایفای وظیفه نمود. زمانی که ملیشه های مفسد تعرضات شدید را بر خط های مقدم چهار آسیاب به راه انداختند، ملا دادالله آخند در جریان درگیری ها در نتیجهء انفجار یک ماین جا بجا شده یک پای خود را از دست داد. وی پس از تداوی دوباره به خدمت آغاز نمود.

هرگاه تحریک اسلامی طالبان به هدف فتح کابل، عملیات بزرگ تعرضی را از راه تنگی ابریشم به راه انداخت. ملا دادالله آخند در پهلوی شهید ملا بورجان – رحمه الله – هزاران تن طالبان را دران عملیات رهبری می کرد. طالبان پس از جنگهای بسیار شدید پایتخت کشور را از چنگال تفنگ سالاران وحشی آزاد کردند و لوای سفید آرامش را به اهتزاز درآوردند. دست راست ملا دادالله آخند در جنگهای فتح کابل در نزدیکی میدان هوایی خواجه رواش به شدت زخمی شد. اما وی در همان حال نیز دشمن را تعقیب می کرد و به سوی مناطق شمالی کابل – شکردره، پل متک و ولایت کاپیسا – حرکت کرد.

در سال ۱۹۹۷م، هرگاه درمیان امارت اسلامی و جنرال عبدالملک توافق صورت گرفت، ملا دادالله آخند با هزاران تن طالبان و چندین تن فرماندهان امارت اسلامی از راه تونل سالنگ به سوی ولایات شمالی کشور حرکت کرد. کاروان طالبان به شهر پلخمری ولایت بغلان رسیده بود که هزاران تن جوانان سرشار به عشق دین و میهن در نتیجهء غدر تاریخی جنرال ملک به شهادت رسیدند. ملا دادالله آخند با رفقای خود در پلخمری محاصره شد، هزاران تن مجاهدین امارت اسلامی با خطرات زیادی رو به رو بودند. اما بزرگان امارت اسلامی به ویژه ملا دادالله آخند و ملا امیرخان متقی از تکتیک و بصیرت بزرگ جهادی کار گرفتند و نه تنها همه مجاهدین را از محاصرهء شدید دشمن نجات دادند، بلکه مناطق زیادی را در شمال کشور در سلطهء خود درآوردند. بزرگان امارت اسلامی در همان حالت بغرنج از یکسو مورال مجاهدین را بلند نگهداشتند و از سوی دیگر با قومندان های محلی و مردم عامه دید و بازدید نموده، اعتماد آن ها را به دست آوردند. سپس به دعوت و پشتیبانی فرماندهان محلی بر ولایت قندوز حمله نمودند و خوشبختانه این ولایت را بسیار به آسانی فتح نموده به حیث یک پایگاه محکم و قوی انتخاب نمودند. شهید ملا دادالله آخند که مسئولیت نظامی مجاهدین را در قندوز به دوش داشت تا یکسال در برابر تعرضات شدید دشمن مقاومت نمود، در حالی که اکمالات طالبان تنها از طریق هوا توسط طیارات ممکن بود.

پس ازان شهید ملا دادالله رهبر – رحمه الله – در عملیات های مختلف در بامیان، تخار و مناطق شمالی ولایت کابل – بگرام، تگاب و نجراب – سهم گرفت.

شهید الحاج ملا دادالله آخند از فرماندهان بسیار مهم و مؤثر نظامی در مرحلهء قیام و حاکمیت امارت اسلامی بود، وی دلگی قوی داشت و تقریبا در همه فتوحات و جنگهای مهم خودش و یا هم رفقایش سهم داشتند. وی مدت زیادی به حیث قومندان قول اردوی کابل وظیفه انجام داد و در راستای دفاع و حاکمیت امارت اسلامی تلاش های جدی نمود.

هرگاه امریکا و متحدین اش به گونهء وحشیانه بر افغانستان هجوم آوردند، شهید ملا دادالله آخند در شمال کشور در برابر نیروهای صلیبی و مزدوران آنان به شدت مقاومت نمود. اما هرگاه ولایات شمال در سلطهء امریکایی ها و غلامان آن ها قرار گرفت، مجاهدین مدت زیادی در قندوز محاصره ماندند. شهید ملا دادالله آخند و سائر مجاهدین تا مدت زیادی در برابر بمباران وحشیانهء امریکایی ها و حملات مزدوران آنان مقاومت نمودند. سپس ملا دادالله آخند با ۶ تن از رفقای خود در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در یک خانه پناه گرفت و مدت یک و نیم ماه را دران جا سپری کرد. امریکایی ها و مزدوران شان با استفاده از همه توانایی شان نتوانستند وی را پیدا بکنند. ملا دادالله آخند از طریق ستیلایت در مصاحبه با بی بی سی گفت : الحمدلله، من ساعت چهار عصر امروز صحیح و سالم به ولایت قندهار رسیدم. دشمنان دین و میهن با شنیدن این مصاحبه باور کردند که وی از محاصره نجات یافته است. همان بود که وی با چند تن از هموطنان با احساس خود از راه سالنگ نخست به کابل و ازان جا به قندهار رسید.

شهید ملا دادالله پس ازینکه به منطقهء خود رسید و ۱۵ روز را در خانه سپری کرد، رفقایش را دوباره منسجم و منظم کرد و حملات چریکی، کمینی و تعرضی را بر نیروهای اشغالگر صلیبی و غلامان آنان آغاز کرد. هرگاه به تاریخ ۱۲ فروری ۲۰۰۲م، مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد یک «شورای ده نفری» را برای تشدید عملیات های جهادی و تنظیم، تجهیز و اکمال مجاهدین توسط یک فرمان ویژه اعلان نمود. ملا دادالله آخند نیز عضو آن شوری بود. وی طبق هدایت امیرالمؤمنین، هزاران تن مجاهدین را در هلمند، زابل، ارگان و دیگر ولایات جنوبی منسجم و منظم نمود و حملات مرگبار را بر عساکر صلیبی و مزدوران آنان به راه انداخت.

شهید ملا دادالله رهبر به ژورنالست مشهور و همکار بی بی سی رحیم الله یوسفزیی در مورد عملیات کامیاب منطقهء درهء نور ولایت قندهار مصاحبه داد. وی گفت که در یکی از جنگهای شدید، ۶۰ تن اشغالگران و عساکر داخلی کشته شدند. شهید ملا دادالله در پاسخ به این سوال که : امریکایی ها با نیرو و قدرت بسیار بزرگ به افغانستان آمده اند، آیا شما می توانید آن ها را از کشور برانید ؟ گفت : روس ها هم نمی خواستند از افغانستان خارج بشوند، اما هرگاه زمین داغ شد چطور فرار کردند، امریکایی ها نیز همچون دیگر اشغالگران ناکام و روسیاه از کشور غیرتی ما خارج می شوند، ان شاء الله.

این مصاحبهء قهرمان ملا دادالله چنان کارگر تمام شد که حتی قلب و ذهن کرزیی را تکان داد، کرزیی بر بی بی سی خشمگین شد و نشر مصاحبهء ملا دادالله آخند را تقبیح کرد. وی از رسانه ها خواست که دیگر نباید خبرهای «ترویستان» را نشر بکنند. این مصاحبه، مجاهدین را بسیار مورال خوب داد.

شهادت ملا دادالله آخند :

الحاج ملا دادالله آخند پس از زندگی طولانی جهادی و متعهدانه به تاریخ ۱۴ می ۲۰۰۷م – مصادف با ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۸ هق – در روستای لوی درویشان در مربوطات ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در یک چاپهء نیروهای امریکایی به شهادت رسید.

از ملا دادالله آخند چهار اولاد به دنیا ماند، از خداوند تعالی مسئلت داریم که بازماندگانش را از برکات وی بهره ور سازد، تا همچون وی مبارزین راه حق باشند.

شخصیت و خاطره ها :

شهید ملا دادالله آخند از فرماندهان و بزرگان بسیار معتمد امیرالمؤمنین – رحمه الله – بود، دلاور، با عزم و صاحب ارادهء بزرگ و همت والا بود و در فتوحات تحریک اسلامی طالبان و ادامهء جهاد و مقاومت در برابر امریکایی های متجاوز نقش اساسی داشت.

یکتن از رفقایش در مورد خدمت و جذبهء جهادی وی می گوید : در زمان جهاد بر ضد شوروی، یکبار عساکر شوروی ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را از هر طرف محاصره نمودند و خواستند مراکز مجاهدین را از بین ببرند. ملا دادالله رهبر که تمام روز را در جنگ سپری کرده بود، پس از عشا ۱۵۰ کلو آرد را به تنهای خمیر کرد و نان ده ها تن مجاهدین را آماده نمود.

زمانی که ملا دادالله آخند در قندوز از چهار اطراف محاصره بود و در وضعیت بسیار دشوار قرار داشت. رفقای وی می گویند که هیچگاه اثر تذبذب و سراسیمگی در چهرهء وی دیده نمی شد. در حالی که حملات مسعود، دوستم و دیگران از هر طرف جریان داشت. ملا دادالله آخند بسیار به متانت رفقای خود را رهبری می کرد و برخورد نورمال وی در لحظات دشوار جنگ، مجاهدن را مورال می داد.

یک خبرنگار تلویزیون الجزیره که مدتی را با شهید ملا دادالله در هلمند سپری کرده است، می گوید : ملا دادالله آخند شخص بسیار متوکل بود و از نیروی هوایی امریکا هراسی نداشت. وی در هلمند آزادانه گشت و گزار می کرد و در حالی که از یک پا معیوب بود مسافت طولانی را پیاده طی می کرد. وی در کوه ها چنان راه می رفت که هیچ گمان نمی شد معیوب باشد. خبرنگار می افزاید : یکبار – از ملا دادالله آخند – پرسیدم که شما برای امریکایی ها بسیار مطلوب هستید. اما باز هم آزادانه گشت و گزار می کنید. آیا از سیاره های جاسوس امریکایی نمی ترسید؟

ملا دادالله آخند گفت : می دانم که سیاره های جاسوس امریکایی بالای ما است. اما باید بگویم که بالاتر ازین سیاره ها، پروردگار قادر، حافظ و ناصر ما نیز است. پروردگاری که ما بر وی ایمان داریم و برایش جهاد می کنیم، ما خود را به اندازهء توان بشری خود نگه می داریم، اما نگهبان واقعی ما خداوند تعالی است و ما برای شهادت در راه وی همواره حاضر هستیم.

Related posts