مزدور ناکام در دفاع از بادار تازۀ خود

مزدور ناکام در دفاع از بادار تازۀ خود

وایسرای تازهء پنتاگون برای ادارۀ کابل جنرال سکات میلر دیروز وظیفهء خود را رسما آغاز کرد. نیکلسون – جنرال پیشین – در حالی افغانستان را ترک می کند که خاطره های جنایات که انجام داده است برای همیش در اوراق سیاه تاریخ ثبت گردیده است. افغان ها و نسل های آیندهء شان وی را همواره به حیث یک انسان وحشی و ظالم یاد می کنند.

امید است که جانشین وی با جنرالان پیشین در عرصهء ظلم و وحشت رقابت نکند، بلکه هوشیاری و زیرکی سکات میلر این خواهد بود که با درک حقایق واقعی، صراحتاً و یا به گونهء مخفی شکست خود را اعلان بکند و در مورد اخراج نیروهای خود از کشور ما تصمیم بگیرد.

زیرا زمامداران امریکا، به ویژه ادارهء ترامپ اگر چه فکر می کنند تغییر و تبدیل جنرالان می تواند استراتژی های اشغالگرانه و استعمارگرانهء شان را کمک بکند و به مرز کامیابی برساند. اما حقیقت اینست که اشغالگران در تلاش پیروزی نه تنها از تجربهء تبدیلی جنرالان استفاده کرده اند، بلکه از آغاز اشغال تا اکنون استراتژی ها و تکتیک های مختلفی را نیز روی کار نمودند. اما با گذشت ۱۷سال و مصارف و تلاشهای بی دریغ، باز هم نشانه ای از پیروزی را نمی یابند.

پیش ازین مایک کریستال، جان آلن، دیوید پیتریاس، نیکلسون و…….را فرستادند، اما هر یکی ایشان جز رسوایی چیزی دیگری با خود نبردند. البته ویرانی و کشتارهای دسته جمعی تحفهء آن ها برای افغان ها بود.

می آیم به جملهء سرخط، یک مزدور ناکام چگونه به شکل غیر معقول از جنرال تازه دفاع می کند. درمیان ذبیح الله مجاهد – سخنگوی امارت اسلامی – و جنرال تازه کار نیروهای خارجی جنرال میلر جند جمله ای در تویتر تبادله شد که مورد توجه مردم گردید.

مجاهد صاحب در تویت خود نوشته بود : «جنرال میلر هم مثل جنرال نیکولسن در افغانستان شاهد ناکامی ها و مایوسی های خود خواهد بود» ، در پاسخ به وی از آدرس رسمی ماموریت قاطع گفته شد که : «ما امیدواریم که بجای دشنام بازی به گفتگوهای سازنده و همه جانبه بپردازیم» ، مجاهد صاحب در جواب نوشت : «ما پیش از آغاز جنگ خواهان حرف های سازنده بودیم، اما شما بودید که راه جنگ را انتخاب کردید، هنوز هم فرصت دارید، اگر شما واقعیت ها را درک کرده اید، استقلال ما را بپذیرید و به احترام مقابل آماده شوید، ما برای گفتگوهای سازنده شما را دعوت داده ایم، لطف بکنید» .

اما پس ازین بحث، یک مقام دولتی بنام صدیق صدیقی که در گذشته وظیفهء سخنگوی وزارت داخله را بدوش داشت و اکنون گفته می شود رئیس مرکز رسانه ها است، با لهجهء تند و سبک نوشت : «طالبان برای اهداف بیگانگان و بنام جهاد و اسلام افغان ها را به شهادت می رسانند، در افغانستان دیگر جهاد روا نیست، جهانیان به خواستهء افغان ها آمده اند، تا کشور را از گروه تروریستی طالبان نجات بدهند».

این غلام کودک با کمال چشم سفیدی، جهاد بر حق و مبارزهء مقدس افغان ها را به بیگانگان نسبت می دهد. در حالی که خودش مزدور یک اداره ای است که از سوی امریکا ایجاد شده است و اکنون برای دفاع از جنرال امریکایی دهن خود را در برابر ذبیح الله مجاهد باز می کند.

این جناب به این هم اکتفا نمی کند، بلکه خود را مفتی هم می سازد و فتوی می دهد که گویا جهاد نیست، زیرا نیروهای خارجی به گفتهء وی به خواست افغان ها آمده اند، تا طالبان را از بین ببرند.

به این مزدور ناآگاه باید گفته شود، تا اکنون خبر نداری که خارجی ها به زور توپ، تانگ و طیارات آمدند، دولت اسلامی افغان ها را از بین بردند، سپس چند تن مزدوران را که بیشتر شان در هوتل ها و دربارهای غربی ها مزدور بودند و یکعده تفنگ سالاران دزد را که از دست طالبان شب و روز شان در بیابان ها بود، در شهر بُن – آلمان – گردهم آوردند، دالر و کرسی ها را درمیان شان توزیع کردند وسپس به نام دولت به کابل فرستادند.

حالا سوال اینست که آیا اینگونه آمدن خارجی ها را می توان خواست افغان ها خواند ؟ و بالمقابل کسانی را که دست به جهاد و مبارزهء دفاعی می زنند تروریستان نامید ؟ آیا این حلقهء تفنگ سالاران و سگ شویان را شما افغان می نامید و ادعا می کنید که خارجی ها درین جا به خواستهء افغان ها آمده اند ؟ حقیقت اینست که تا هنوز خارجی ها نیز این قدر با چشم سفیدی دعوی نکرده اند که ما به خواست افغان ها آمده ایم.

آن ها می دانند که بر یک کشور آزاد و اسلامی تجاوز کرده اند، نظام با ثبات و پر امن آن را از بین برده اند، بر خلاف خواستهء افغان ها چند تن اشخاص منفور و مفسد را بنام مقامات دولتی بر مردم مسلط ساخته اند.

اشغالگران به این جرم شان اگر علناً اعتراف نداشته باشند، حد اقل به زبان حال معترف هستند. اما مزدوران نادان – همچون صدیق صدیقی – با چشم سفیدی بسیار ازین حقیقت چشم می پوشند و برای نزدیک شدن به جنرالان امریکایی به دفاع آن ها می کوشند.

Related posts