تازه ترین ها

جنایات جنگی (اگست)

جنایات جنگی (اگست)

بتاریخ اول ماه اگست سال ۲۰۱۸ میلادی عساکر داخلی در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲ اگست پس از درگیری بین طالبان و عساکر اشغالگر در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند ولایت، طیارات اشغالگر منطقه را بمباران کردند که در بمباری مذکور چندین باب دکان و خانه زیان دیده و ۳ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳اگست عساکر اشغالگر و داخلی بر منطقه ملا خیل و درانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک چاپه زدند، در جریان چاپه یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و ۱۰ تن دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۳ اگست عساکر اشغالگر و داخلی در هنگام چاپه بر قریۀ اودی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۴ فرد ملکی را شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۶ اگست در فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی بر ساحۀ قلعه ملا در منطقه بابوس مربوط مرکز ولایت لوگر ۹ فرد ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۶ اگست طیارات حکومتی قریۀ حاجیان در ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس را بمبار کردند که در نتیجه یک کودک شهید و زیان مالی زیادی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۶ اگست عساکر داخلی بر عابرین پیاده در مربوطات ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس فیر کردند که در نتیجه بشمول یک داکتر ۴ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۸ اگست عساکر اشغالگر و کماندوی های داخلی بر ادۀ محمد نبی جان و شهرک تازه مربوط ترینکوت مرکز ولایت اروزگان چاپه زدند، در جریان چاپه ۲۵ باب دوکان (کتب خانه، پی سی او، پرزه جات، خوراکه فروشی و دوکانهای تیل فروشی بود) را چور کرده و آتش زدند، که ۳۲ هزار لیتر و ۳۰ عراده موتر را حریق کردند، همچنین ۲۵۰ مسافر را شب هنگام چور کردند که در میان این افراد یکتن بنام مولاداد بود که همراه خود ۷۵ لک روپیه داشت و با این پول از بازار محل گوسفند می خرید و به شهر قندهار برده می فروخت.

بتاریخ ۱۰ اگست عساکر کماندوی داخلی بر منطقۀ تودنکانو ولسوالی فراه رود ولایت فراه چاپه زدند، به مردم محل زیان های مالی سنگینی وارد کرده و ۳ فرد ملکی را شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۱۳ اگست در حملۀ درون اشغالگران بر منطقۀ ماشین قلعه ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک ۳ تن از اعضای یک خانواده بنام های رحمت الله، شنبه گل و مصطفی به شهادت رسیده و ۲ فرد داوود یک باشندۀ قریه بنام های عتیق الله و سمیع الله زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ اگست اشغالگران و عساکر داخلی بر قریۀ کنداب ولسوالی خوشی ولایت لوگر چاپه زدند که در جریان چاپه موترهای ملکی را آتش زدند و ۸ تن از باشندگان قریه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۴ اگست در بمباران هوایی اشغالگران بر منطقۀ بهارک ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب یک مسجد و دو باب منزل تخریب گردید.

بتاریخ ۱۴ اگست طیارات اشغالگران خانه های مردم ملکی را در مناطق مختلف ولسوالی خاک سفید ولایت فره بمبار کردند که در نتیجه بشمول یک مسجد، و یک کلینیک به تعداد زیادی از خانه های ملکی زیان رسیده و ۳ تن از باشندگان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۱۴ اگست اشغالگران و عساکر داخلی مشترکاً در جریان چاپه ساحات کال قلعه، شیوان و سجویی مربوط ولسوالی بالابلوک ولایت فراه را بمبار کردند که  زیان های مالی سنگینی به مردم ملکی و باشندگان وارد آمده است، و ۱۶ تن از هموطنان ملکی نیز شهید و تعداد زیادی زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ اگست اشغالگران خانه های ملکی را در منطقۀ دوآبی ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب بمبار کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان ۱۰ تن شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ اگست عساکر اشغالگر و داخلی بر قریه حاتم خیل در منطقۀ بادام قول ارغندی بالا در ولسوالی پغمان ولایت کابل چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و بزور وارد خانه ها شده و مردم و لت و کوب کردند، آنها ۵ تن از باشندگان ملکی قریه را شهید و ۸ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۷ اگست اشغالگران و عساکر داخلی بر قریۀ پتاخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک چاپه زدند و در جریان چاپه یک مسجد و دو باب خانه را تخریب و ۱۵ تن از باشندگان قریه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ اگست اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر قریه دربند ولسوالی خاک جبار ولایت کابل ۷ تن از افراد ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ اگست عساکر اشغالگر و نیروهای حکومتی مشترکاً بر منطقه سرمرغاب مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان چاپه زده و در هنگام تلاشی یک فرد ملکی را شهید و ۶ تن دیگر را دستگیر کردند.

بتاریخ ۱۸ اگست عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه دوآب ولسوالی فارسی ولایت هرات شهید کردند.

بتاریخ ۱۹ اگست عساکر داخلی مهتمم یک مدرسۀ دینی و دریور او را در مربوطات ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۹ اگست عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی بر منطقه قبغلو مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند و در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و بزور وارد خانه های مردم شدند، مردم ملکی را لت و کوب نموده و  ۴ تن از هموطنان ملکی را شهید و ۴ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۰ اگست در نتیجۀ بمباران طیارات اشغالگران بر ساحۀ قشلاق تپه ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب ۸ تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ اگست طیارات اشغالگران منطقۀ زیولات مربوط ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک را بمبار کردند که ۴ باب حویلی زیان دیده و ۱ فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۳ اگست ملیشه های اربکی یک فرد ملکی بنام جان محمد را در منطقه کرگی مربوط ولسوالی وازیخوا ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ اگست در بمباری طیارات اشغالگران یک مسجد در قریه اصغر خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی تخریب گردید.

بتاریخ ۲۵ اگست اشغالگران و عساکر داخلی مشترکاً بر منطقه السنگ مربوط ولسوالی چگ ولایت میدان وردک چاپه زدند، یک مسجد و دو حویلی را تخریب و یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند، علاوتاً ۸ تن از باشندگان منطقه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۵ اگست عساکر اشغالگر در منطقه احمد خیل وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۸ اگست اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقه لوری شاوبی مربوط ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۱۰ فرد ملکی را شهید و ۴ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۳۰ اگست عساکر داخلی در منطقۀ دبرو قلف مربوط ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

ماخذها: {رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts