اعلامیه کمیسیون امور اسرا در مورد خشونت بر زندانیان در زندان پلچرخی

اعلامیه کمیسیون امور اسرا در مورد خشونت بر زندانیان در زندان پلچرخی

معلوماتِ رسیده از زندان پلچرخی نشان می دهد که صبح امروز، شمار زیادی از علمای کرام و نمایندگان بلاک ها از بلاک های مختلف بجای نامعلوم انتقال داده شده اند. زندانیان در واکنش به این کار عکس العمل نشان داده اند و سپس عساکر ادارۀ کابل با زندانیان درگیر شده اند.

معلومات تازه اینست که تعداد زیادی عساکر مسلح داخل زندان شده اند و شلیک ها بر زندانیان در بلاک های سه، چهار، شش و زون جریان دارد. ماه گذشته نیز در جریان چنین شلیک ها یک تن زندانی – زین الحق – به شهادت رسیده بود.

کمیسیون امور اسرا این عمل بی رحمانهء عساکر وحشی را محکوم می کند، رژیم وحشی قصداً می خواهد زندانیان مظلوم را با چنین دسیسه ها به شهادت برساند و انتقام شکست در میدان جنگ را از زندانیان مظلوم بگیرد.

کمیسیون امور اسرا بر سازمان های جهانی و بی طرف حقوق بشر و نهادهای مختلف حقوقی صدا می کند این وحشت رژیم کابل را محکوم بکنند و برای جلوگیری ازین ظلم و جنایت گامهای عاجل و مؤثر بردارند.

کمیسیون امور اسرا

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۹/۱۲/۲۶هـ ق

۱۳۹۷/۶/۱۵هـ ش

۲۰۱۸/۹/۶م

Related posts