برخورد غیر انسانی در زندان پلچرخی

برخورد غیر انسانی در زندان پلچرخی

رژیم کابل یکبار دیگر به گرفتاری، شکنجه و اهانت زندانیان در پلچرخی کمر بسته است. راپورهای برخورد غیر انسانی با زندانیانِ پلچرخی وقتاً فوقتاً پخش می شود، حتی در بعضی موارد خبر شهادت زندانیان نیز به نشر رسیده است. اما جای بسیار تاسف است که تا هنوز هیچ سازمان حقوق بشر برای جلوگیری از برخورد نامناسب با زندانیان پلچرخی تلاشی نکرده است.

روز گذشته، یکتن زندانی – قلم شاه پسر برکت شاه – در همین زندان بر اثر بیماری شدید جان باخت. از سال گذشته به این سو۱۰۰ تن زندانیان سیاسی و جنایی که به بیماری های مختلف گرفتار بودند در اثر بی توجهی و برخورد نادرست مقامات زندان پلچرخی وفات نموده اند و هنوز هم برخورد مقامات با زندانیانِ بیمار تغییر نخورده است. تعداد زیادی از بیماران به امراض مزمن، ساری و صعب العلاج گرفتار اند. اگر به وضعیت صحی آنان توجه نشود، خدا نخواسته تعداد دیگری زندانیان نیز در داخل زندان زندگی شان را از دست می دهند.

بر علاوه از پلچرخی، در متباقی زندان های اشغالگران و رژیم کابل نیز برخورد غیر انسانی با زندانیان ادامه دارد. هیچ قانون و اصلی وجود ندارد تا از روی آن نظم محابس و حد اقل برخورد انسانی با زندانیان اعاده شود. بیشتر زندانیان که در زندان های اشغالگران و رژیم کابل در قید بسر می برند از روی کدام قانون و یا جرمی گرفتار نشده اند، به ویژه زندانیان سیاسی تنها به شکوک و اتهامات گرفتار شده اند و از سال ها بدون محاکمه در زندان ها بسر می برند. درمیان این زندانیان اطفال خوردسال و موسفیدان بیش از۸۰ سال نیز دیده می شوند.

صدها تن عساکر دشمن نزد امارت اسلامی زندانی هستند، اما با آن ها برخورد کاملاً انسانی و اسلامی صورت می گیرد. صحت، غذا و دیگر لوازمات شان توجه می شود. در عید گذشته، صدها تن عساکر رژیم به فرمان امیر المؤمنین – حفظه الله – رها شدند و بسیار به احترام از زندان رخصت و به خانواده های شان رسانیده شدند.

دشمن در برخورد غیر انسانی با زندانیان جایگاه اول را از آن خود ساخته است، اما تعجب آور اینست همین دشمن که حقوق و کرامت انسانی را لگدمال می کند، لاف از حقوق بشر می زند و جهت های مختلف را به نقض حقوق بشر متهم می کند !!

امارت اسلامی برخورد نامناسب و غیر انسانی با اسیران را تقبیح می کند، تعهد به حقوق اسلامی و بشری زندانیان را یکبار دیگر تکرار می کند و از سازمان ها و فعالان حقوق بشر می خواهد که رسالت و مسئولیت شان را ادا بکنند، به ویژه برای کنترول وضعیت کنونی زندان پلچرخی تلاش های کامل و عاجل بکنند.

Related posts