در نشست تجلیل از مسعود، اشغال امریکایی ها چرا نادیده گرفته می شود ؟

در نشست تجلیل از مسعود، اشغال امریکایی ها چرا نادیده گرفته می شود ؟

گردهمایی تجلیل از مسعود از ۱۷ سال به این سو به تاریخ ۱۸ سنبله در خیمهء امریکایی لویه جرگه دائر می گردد و در پهلوی نصب تصاویر فرماندهان پیشین جهادی، مشخصاً به کارکردها و مدح سرایی جنجگوی سابق احمد شاه مسعود پرداخته می شود و در قطار دیگر سخنرانان، مفتی بزرگ ایساف – سیاف – نیز حرف های پر از تزویر، چاپلوسی و تحریف دینی می زند.

در قدم اول، باید بسیار به صراحت و جرات بگوئیم که تمام افغان ها در جهاد مقدس در برابر شوروی ها و کمیونست ها بدون کدام تفکیک سمتی و قومی سهم داشتند، منظره های که در خیمهء امریکایی بنام و عنوان مجاهدین و فرماندهان جهادی نصب می شود، بجز چند تن آنان همه شان چهرهء داغدار و منفوری هستند که ثمرهء جهاد بر حق افغان ها را با خاک یکسان ساختند، در برابر آرمان های بزرگ جهاد با شوروی ها و هر گبر و ترسا معامله کردند، پروتوکول های غلامی را امضا کردند، افغانستان را پس از سقوط رژیم کمیونستی میدان درگیری های خانمان سوز داخلی ساختند و ده ها هزار افغان ها را کشتند، به تجزیه و تقسیم افغانستان کمر بستند و دارایی های ملی افغانستان را چور و چپاول کردند.

هرگاه تحریک اسلامی طالبان پرهای نجات را در افغانستان فرش کردند، بر علاوه از تامین آرامش، ثبات و وحدت ملی، نظام خالص اسلامی را به وجود آوردند، این خائنان دین و کشور تا ۵ سال به فرماندهان آقایان شان در برابر طالبان جنگیدند.

اما به این جنایات هم بسنده نکردند، به امریکا و اروپا سفر کردند به آن ها گفتند نظام اسلامی صد در صد در افغانستان حاکم شده است و ممکن شعله های آن، دامنگیر غرب و امریکا گردد، بناءً باید شعله های این آتش در داخل افغانستان خاموش گردد.

همان بود که افغانستان را به تهاجم ائتلاف امریکا، ناتو و تمام جهان کفری سپردند، ایشان عساکر و جاوسیس آن ها شدند و تا اکنون برای استحکام اشغال کفری کوشیده اند.

بر علاوه از زیان های دیگر، ۵ صد هزار افغان ها کشته شدند و توجیهات و انحرافات منافقانهء ایشان سبب ترویج کفر و بی دینی در افغانستان گردید.

امروز در نشست تجلیل از مسعود، یگانه نقد امام بزرگ تزویر و تحریف – سیاف – بر رژیم کابل این بود که سود (ربا) در بانک ها و فحشا در شهرها افزایش یافته .

 بشمول سیاف هیچ یکی از سخنرانان در حالیکه خود را اجاره داران جهاد و اسلام می گیرند، نگفتند که این سود، فحشا، ایدز، تفرقه های قومی، مذهبی و لسانی و بدبختی های گوناگون را چه کسانی – و به حمایتِ چه کسانی – آورده اند.

چه کسانی بیش از ۳۰۰ کلیسا را در شهر کابل ساختند ؟ چه کسانی هر روز صدها بمب بر مردم افغانستان پرتاب می کنند ؟ چرا سیاف و دیگر اشتراک کنندگان نگفتند که امریکایی ها حریت و حرمت ملی افغانستان را تا به کی لگدمال می کنند ؟ و تا چه زمانی مرجع حل همه جنجال ها و مشکلات جان کیری، پمپیو، نیکلسون و سکات میلر می باشد ؟

افغان های واقعی بجای اینکه به کالبدهای نمایشی و تقلبی القاب نیک بدهند، ایشان را چهره های فروخته شده و خائنان جهاد، کشور و آرمان های شهدا می دانند.

Related posts