تازه ترین ها

تا کی  به ملت ها دروغ می گوئید

تا کی  به ملت ها دروغ می گوئید

چند روز پیش روزنامۀ مشهور نیویارک تایمز آمریکایی در یک راپور تحلیلی اعتراف کرد که حکومت های آمریکا در مورد جنگ افغانستان بصورت مسلسل به مردم خود دروغ گفته اند و با ارائۀ معلومات دروغین برای فریب آنها تلاش کرده اند.

براساس نوشته های روزنامه، مقامات آمریکایی و رسانه ها بار بار این سخن را تکرار می کنند که طالبان در افغانستان تنها ۴۱ ولسوالی را در اختیار دارند، در حالیکه حقیقتاً ۶۱ فیصد اراضی افغانستان در کنترول طالبان است. علاوه بر این طالبان توانسته اند در اکثریت ولسوالی ها، سلطۀ ادارۀ کابل را تا مرکز محدود ساخته و ساحات بانفوس اطراف را در کنترول و حاکمیت خود درآورند.

این تنها حاکمان کاخ سفید نیستند، که دربارۀ جنگ ناکام افغانستان به ملت خود و جهانیان دروغ می گویند. بلکی همۀ کشورهای شریک در اشغال افغانستان، با نشر معلومات غلط تلاش می کنند تا حمایت مردمی را به این تجاوز ظالمانه جلب کنند.

مقامات کشورهای شریک در اشغال، به دروغ به ملت های خود می گویند که خطرناکترین باغی های جهان در افغانستان جمع شده اند. آنها ارادۀ زیان رساندن به تمام بشریت را دارند. آنها حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسند و نه هم از علم و تمدن آگاهی دارند. در حالیکه جنگ جاری اشغالگران در افغانستان با کدام گروه باغی و تروریست نبوده، بلکی علیه یک ملت سربلند، باشرافت و صاحب افتخار است. ملتی که گذشتۀ روشن و تاریخی پر افتخار دارد. ملت متدین افغانستان تهدیدی به جهانیان نیست، بلکی سعادت تمام بشریت را می خواهد. ملت ما که از جنگ ها و ناامنی ها رنج کشیده اند، خواهان صلح در کشور خود و تمام جهان است و ارادۀ ضرر رساندن به هیچکس را ندارد.

قوت های اشغالگر و رسانه های آنها از یکسو دربارۀ وضعیت افغانستان با دروغ های بی اساس خود از دستاوردها و پیروزی ها سخن می زنند، از سوی دیگر رفتار و برخورد مقامات بلند رتبۀ آنها خط بطلانی بر همۀ ادعاهای مطبوعاتی آنها می کشد. طبق گفته های نیویارک تایمز، اگر از یکسو مقامات آمریکایی دعوای کنترول و سلطۀ خود بر اکثریت بخش های افغانستان را می کنند. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هنوز هم  بصورت مخفیانه و با عجله به افغانستان سفر می کند. تا جائیکه از بگرام تا مرکز آمریکایی ها در کابل با هیلیکوپتر و از مرکز آمریکایی ها تا ارگ در موتر ضد مرمی و همراه یک کاروان نظامی طولانی می رود. که در منطقه سبز امنیتی کابل، این وضعیت ترسناک امنیتی اشغالگران، تصویر روشن و آشکار از سلطۀ آنها را ارائه می کند و از دروغ های مطبوعاتی آنها پرده برمی دارد.

امارت اسلامی افغانستان به مردم افغانستان و جهان، خصوصاً به ملت های کشورهای متجاوز، اقشار جوامع مختلف این پیام را می رساند که در بخش خودآگاهی از وضعیت افغانستان و توجیه اشغال، هیچگاهی بر اظهارات و تبلیغات بی اساس مطبوعاتی اشغالگران باور نکنند. آنها باید حقیقت موضوع افغانستان را از ملت افغان پرسان کنند، داعیۀ استقلال طلبی و خواسته های مشروع و برحق ملت را بشنوند و ارزیابی کنند. همینطور وضعیت اشغالگران نه از گفته های آنها، بلکی از کارکردها و حقایق میدانی معلوم می شود. تا بدانند که مقامات اشغالگر دربارۀ افغانستان به آنها چقدر دروغ گفته اند و تا چه اندازه آنها را در تاریکی نگهداشته اند.

Related posts