تازه ترین ها

جلب و جذب: در ماه اگست ۸۷۷ تن از افراد دشمن به امارت اسلامی پیوستند

جلب و جذب: در ماه اگست ۸۷۷ تن از افراد دشمن به امارت اسلامی پیوستند

در ماه اگست سال جاری ۲۰۱۸میلادی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۸۷۷ تن از افراد مسلح (همراه با ۲۴۱ میل اسلحه مختلف النوع ۱۲ عراده تانک و مقدار زیادی مهمات و وسائل) که در ارگان های مختلف ادارۀ فاسد کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

آنها سلاح ها مختلف النوع ثقیله و خفیفه، مخابره و وسایط را با خود آورده و به مجاهدین سپردند.

افراد تسلیم شده وعده دادند که بعد از این با دشمنان دین و وطن و اشغالگران خارجی هیچگونه رابطه و تعلق نخواهد داشت، از ملت مظلوم و مجاهدین حمایت کرده و با آنها همکاری خواهند نمود تا هرچه زودتر به نصرت الله متعال گلیم کفر، فسق ، فحشا و اشغال از این سرزمین برچیده شود و یک نظام کامل اسلامی مطابق به خواست و رضای مسلمانان ایجاد و تمام ملت حول آن جمع شوند.

ریاست کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی نیز به آنها خوش آمدید گفته و انعامات و جوایزی به آنها تقدیم کرد و از این اقدام نیک و اسلامی آنان که از صفوف رژیم فاسد و مزدور کابل جدا شده و به صف مجاهدین پیوستند، ستایش نمود.

تفصیل کامل افراد و مشخصات  در لینک ذیل قابل مشاهده است:

راپور دعوت و ارشاد ماه اگست ۲۰۱۸

 

Related posts