راپور ویدیویی استودیوی الاماره (فتوحات در قره باغ غزنی) نشر شد

راپور ویدیویی استودیوی الاماره (فتوحات در قره باغ غزنی) نشر شد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی تازه یی تحت عنوان (فتوحات در قره باغ غزنی) نشر کرد.

این راپور ویدیویی ۲۸۲ راپور از سلسله راپورهای نشر شده استودیوی الاماره است که عملیات فاتحانۀ دو پوستۀ هم دشمن در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی اختصاص یافته است.

مجاهدین در نتیجۀ حملۀ فاتحانه بر دو پوسته دشمن، علاوه بر تصرف پوسته ها، تعداد زیادی اسلحه، مهمات و وسایط نقلیه را بدست می آوردند.

همچنین مجاهدین بر قوه دشمن که از مرکز بسوی شلگر می رفت، نیز عملیات کرد که ۶ عراده تانک دشمن تخریب گردید.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts