تازه ترین ها

سر و صدای شکست اشغالگران

سر و صدای شکست اشغالگران

نویسنده : خالد افغان زوی // ترجمه : نسیم صبا

تبصره های که درین روزها در مورد افغانستان در مطبوعات جهانی صورت می گیرد، بیشتر نویسندگان به نوعی از انواع شکست امریکایی های اشغالگر و اخراج نظامیان آنان از افغانستان را نیز در تبصره های شان جا می دهند. درین نوشته، بعضی تبصره های رسانه ها و مبصرین معتبر را که موضوع خروج اشغالگران از افغانستان را در تبصره های شان جا داده اند، نقل می کنیم.

احمد رشید اگرچه نویسندۀ پاکستانی هست، اما در جهان غرب متخصص امور افغانستان خوانده می شود. مقاله ای را که وی در رابطه به مسائل افغانستان برای یک مجلهء معتبر امریکایی – نیو یارک ریویو – نوشته است بتاریخ ۱۸ اگست به نشر رسیده است. عنوان مقاله – سایگون در کابل تکرار می شود – حرف های زیادی را با خود دارد.

سایگون پایتخت ویتنام جنوبی بود، ویتنامی که امریکایی ها دران جا حدود یک دهه در برابر مبارزین ملی جنگیدند و بیش از ۵۰ هزار عسکر شان را از دست دادند، اما در اخیر مقاومتگران ویتنام در یک حملهء ناگهانی شهر سایگون را در سلطهء خود درآوردند و مشاوران امریکایی توسط هلیکوپترها از ساحهء سفارت فرار نموده، جان های شان را نجات دادند.

احمد رشید می گوید : حملات طوفانی امسال طالبان، ارادهء متزلزل رژیم کابل، آمار بالای تلفات رژیم و بی صبری امریکایی ها در مورد تداوم جنگ، نشان می دهد که تکرار واقعهء سایگون در کابل ممکن است.

بنیامین هاپکینز آگاه امور افغانستان است، وی استاد تاریخ و امور بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن – امریکا – نیز است. وی در گفتگو با نشریهء «بزنس انسایدر» وضعیت کنونی افغانستان را مشابه با وضعیت ویتنام خوانده است. وی گفته است که روش سیاستمداران کنونی امریکا به مانند مقامات زمان جنگ ویتنام است، اشتباهات خود را نمی پذیرند و به مردم دروغ می گویند، تا اینکه فاجعه ای همچون سقوط سایگون از قابلیت و فهم آنان پرده بردارد. وی افزود : جنگ افغانستان را که طولانی ترین و گران ترین جنگ در تاریخ ما است اگرچه تا هنوز نباخته ایم، اما در حال باختن هستیم.

در سلسلهء سر و صدای شکست امریکا، صدای دیگری شکست را مجلهء ماهوار امریکایی «واشنگتن منتلی» زمزمه کرده است.این مجلهء چاپ واشنگتن در شمارۀ تازه اش می نویسد : نیروهای امریکایی باید دیگر از افغانستان بیرون شوند، امریکایی ها در طی ۱۷ سال نتوانستند وضعیت افغانستان را تغییر بدهند، بهتر اینست که برای خروج تصمیم بگیرند. مجله می افزاید : دونالد ترامپ، پنتاگون و وزارت امور خارجهء امریکا دیگر باید به این فکر بکنند که این جنگ را چگونه می توانند نقطهء پایان بگذارند و نیروهای شان را خارج بکنند. واشنگتن منتلی نوشته است : امریکایی ها و همکاران افغانی شان در طی ۱۷ سال قربانی های زیادی دادند، اما نتیجه اش پیروزی نبود. این مجله نیز سران امریکا را ملامت کرده است که مردم خود را از معلومات واقعی جنگ باخبر نمی سازند.

مجلهء مشهور آلمانی شپیگل در شمارۀ ۸ سپتامبر، مقالهء تحلیلگر مشهور آلمان – کلاوس من – را به نشر رسانیده است، کلاوس من در مقاله اش در مورد جنگ هفده سالهء امریکا در افغانستان بحث کرده است.

در مقاله آمده است : طالبان پس از جنگ هفده ساله به دروازۀ پیروزی رسیده اند، امریکا با سرنوشت شوروی سابق دچار شونده است و رژیم کابل فاسد است. کشت و قاچاق مواد مخدر نسبت به هر زمان بالا رفته است.

به باور شپیگل، امریکا نیز در مسیر بریتانیا و شوروی روان است، در پالیسی های خود هیچ نشانهء پیروزی را نمی بیند و در زمان تهاجم بر افغانستان حقایق واقعی را درست ارزیابی نکرده است. نتیجه اش اکنون برای همگان روشن است.

از نظر آگاهان، این اتفاق نظر رسانه های غربی در مورد شکست امریکا در افغانستان تصادفی نیست، بلکه اکنون همه به این نتیجه رسیده اند که اشغالگران خارجی در افغانستان به پیروزی نمی رسند. جنگی را که امریکایی ها هفده سال پیش آغاز کردند، بجای اینکه پیروزی به دست بیاورند ، مقاومت جهادی قوی تر وگسترده تر و مردمی گردیده است و شکستن آن ناممکن است. بناء اکنون اگاهان امور نظامی به این نظر اند که باید امریکایی ها نظامیان شان را از افغانستان خارج بکنند.

Related posts