تازه ترین ها

فرصت بی نظیر انفاق فی سبیل الله

فرصت بی نظیر انفاق فی سبیل الله

این حقیقت است که در جهان خصوصا درمیان مسلمانان ثروتمندان زیادی وجود دارد که می خواهند از سرمایهء که خداوند برای شان لطف کرده است بر اساس همدردی انسانی و اسلامی در راه درست و جای مناسب انفاق بکنند و آرمان دارند که کمک مالی شان توسط مردم امانت دار و راستین به مستحقین واقعی برسد.

این هم واقعیت است که بیشتر انسان های فقر و مصیبت زده در جهان اسلام زندگی می کنند. بطور نمونه، افغانستان را می بینیم که از ۴۰سال به این سو در آتش جنگ وحشت بار و تحمیلی اشغالگران می سوزد و در نتیجه صدها هزار یتیمان، بیوه زنان، معلولان، بیماران و دیگر مردم مصیبت زدۀ این کشور جز خداوند تعالی دیگر امیدی ندارند، چنان ناتوان و بی بضاعت اند که با دیدن شان خون در بدن هر انسان با احساس خشک می شود.

مسئولیت انسانی که خداوند تعالی ثروت و دارای را برایش ارزانی کرده است در چنین حالت سنگین تر می گردد. زیرا خداوند تعالی یتیمان و انسان های ناتوان و بی بضاعت را برای ثروتمندان آزمون قرار داده است، تا ببیند که این بندۀ ثروتمند بندگان ناتوان را مساعدت و دستگیری می کند یا نه ؟

اگر بر آن ها نفقه کرد، خود را در امتحان خداوندی کامیاب کرد. خدواند تعالی برای وی نعم البدل می دهد : «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» – البقرة: ۲۷۲ – و اگر خرج می کنید از مال تمام رسانیده می شود بسوی شما – عوض آن – و شما ظلم کرده نخواهید شد. مفهوم حدیث قدسی نیز چنین است : یاعبدي، أنفِقْ اُنفِقَ علَیکَ ، ای بندۀ من ! انفاق بکن، بر تو انفاق می شود.

از همین جا است که امارت اسلامی در پهلوی جهاد مسلح در برابر اشغال ظالمانهء کفار، برای این هم زمینه سازی می کند که همه ثروتمندان مسلمان – اعم ازینکه از افغانستان باشند و یا خرج از افغانستان – با یتیمان، بیوه زنان و معلولین صمیمانه کمک بکنند.

به همین هدف ادارۀ مستقل برای امور غربا، ایتام و معلولین تشکیل داده است تا صدقات کمک کنندگان را با دیانت داری و شفافیت کامل به مستحقین برساند.

درین شکی نیست که بهترین فرصت برای انفاق فی سبیل الله همین است که با مظلومان واقعی توسط یک ادارۀ مسئول و با احساس، صادقانه کمک صورت بگیرد.

ادارۀ غربا، ایتام و معلولین در یک پیام خود از مردم ثروتمند طلب کمک و همکاری کرده است و به آن ها اطمینان داده است که نفقات و صدقات شان با امانت داری کامل به مستحقین می رسد.

در پیام آمده است :

در اثر بمباران و جنایات دشمن وحشی، چنان خانواده های بی بضاعت، ایتام و معلولین در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق دور افتادۀ که تحت نفوذ و کنترول گستردۀ امارت اسلامی است داریم که هیچ درآمد و عاید ندارند، شب و روز زندگی را در نهایت غربت، ناتوانی و بیماری سپری می کنند.

چشم امید آن ها تنها و تنها به کمک ها و همکاری های مسلمان ها است، باید به یاد داشته باشید که کمک اندک شما هم می تواند یتیمی را به خنده بیاورد».

ادارۀ امور یتیمان و معلولان به شما مسلمانان رحم دل کاملا اطمینان می دهد که هر گونه کمک های نقدی و……. شما را موافق با لایحه و رهنمودهای امارت اسلامی افغانستان بر وقت و به شکل درست به مستحقین می رساند.

شما می توانید از طریق آدرس های ذیل با اداره رابطه بگیرید :

ایمیل آدرس : [email protected]

شمارۀ واتس اپ : ۰۰۹۳۷۰۸۷۶۶۱۳۹

Related posts