تازه ترین ها

راپور آژانس رویترز در رابطه به مذاکرات حقیقت ندارد

راپور آژانس رویترز در رابطه به مذاکرات حقیقت ندارد

رسانهء غربی «رویترز» راپور داده است که دو تن مقامات نامعلوم – اما بلند رتبهء – امارت اسلامی به این رسانه در مورد مذاکرات و رهایی زندانیان معلومات داده است و حرفهای دیگری.

امارت اسلامی برای ابراز موقف خود کانال ها و سخنگویان رسمی دارد، اگر در صورتی نیاز شود که چیزی به مطبوعات گفته شود از آدرس های رسمی سخنگویان امارت اسلامی ابلاغ می شود.

این بخشی از پروپاگند رسانه های غربی است که اشخاص نامعلوم را بزرگان امارت اسلامی جلوه می دهند و از زبان آن ها نقل قول می کنند، تا در موضوعات مختلف تشویش ایجاد بکنند و یا معلومات نادرست پخش بکند.

ما از رسانه ها می خواهیم که برخورد مسئولانه داشته باشید، باید برای هر موقف رسمی امارت اسلامی با منابع رسمی تماس بگیرید، راپورهای بی اساس را موقف رسمی امارت اسلامی جلوه داده نشر می کنند.

رسانه ها با این کار شان اعتبار خود را متضرر می سازند و فایده ای را که ممکن بعضی حلقه های مغرض دارند، هم بدست آورده نمی توانند.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۳/۱/۱۴۴۰هـ ق

۲۲/۶/۱۳۹۷هـ ش ــ۲۰۱۸/۹/۱۳م

Related posts