تازه ترین ها

راپور ویدیویی استودیوی الاماره (تعلیم و تربیه ۱۵) نشر شد

راپور ویدیویی استودیوی الاماره (تعلیم و تربیه ۱۵) نشر شد

این راپور ویدیویی به مدت (۱۳) دقیقه است و ۲۸۵ مین راپور از سلسله راپورهای استودیوی جهادی الاماره است.

همکار استودیوی الاماره به مدرسۀ فیض القرآن در منطقه ادور ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار رفته است و از جریان فعالیت و تدریس روزانۀ استادان و شاگردان تصویربرداری کرده است.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts