تازه ترین ها

چشم دید من از فاریاب، جوزجان و سرپل

چشم دید من از فاریاب، جوزجان و سرپل

بتاریخ چهاردهم اگست ماه روان ۲۰۱۸ میلادی در تشکیل یک تیم مطبوعاتی به ولایات شمال کشور (فاریاب، جوزجان و سرپل) سفر کردیم. در ولایات مذکور با علماء دینی، بزرگان قومی، متنفذین، استادان مکاتب و مردم عام ملکی دیدن و ملاقات کردیم و وضعیت زندگی و فعالیت های جهادی در مناطق و ساحات تحت کنترول امارت اسلامی را بررسی کرده و معلومات جمع آوری کردیم.

همانطور که پالیسی و موقف امارت اسلامی است تا زندگی آرام و آسوده را در روشنایی شریعت اسلامی برای هموطنان عزیز مهیا کند و تلاش می کند تا وضعیت ساحات تحت کنترول را نظارت و کارها و فعالیت های ادارات و کمیسیون ها را وقتا بوقتا بررسی کند و مشکلات مردم را شنیده و در حل و فصل آن کوشا باشند.

اجندا و مقصد سفر ما نیز همین بود که برای بررسی زندگی روزانه مردم ، وضعیت و فعالیت های مدارس، مکاتب، محاکم و امور بازسازی و عرضه خدمات عامه را از نزدیک نظارت کرده و درباره اش مواد مستند مطبوعاتی تهیه و آماده نشر کنیم.

براساس معلومات و ارزیابی های ما در ساحات تحت کنترول امارت اسلامی در ولایات مذکوره فاریاب، جوزجان و سرپل امنیت بطور کامل حکمفرما بوده و مردم از نعمت زندگی آرام و راحت برخوردار بودند، بطور مثال اگر از معارف بگویم، چند روز پیش از رفتن ما، همۀ مکاتب و مدارس از سوی مسئولین تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی نظارت شده بود و کتب و چگونگی تدریس آن و سلیبس درسی مورد بررسی قرار گرفته و کم و کاستی های آن مثل نبود کتب کافی و غیره رفع شده و اکنون تمام ضروریات و مشکلات شان حل شده بود.

در امور بازسازی در ولایات مذکور، نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته بود، امور ساخت و بازسازی مکاتب، مدارس، دارالحفاظ، سرک ها، پل ها و غیره در حال انجام بود.

در بخش محاکم نیز تا اندازۀ زیادی مشکلات مردم حل شده بود و مردم زیادی را ملاقات کردیم که از مناطق تحت کنترول رژیم کابل برای حل مسائل و قضایای حقوقی خود به محاکم امارت اسلامی رجوع کرده بودند و مشکلات و پرابلم های خود را از این طریق حل می کردند.

تقریباً اکثریت ساحات ولایت های فاریاب، جوزجان و سرپل در کنترول مجاهدین امارت اسلامی بود و فقط تعداد محدودی از مراکز ولسوالی ها و بازار ها در ساحۀ سلطۀ رژیم بود که آن هم در حالت محاصره قرار داشتند.

همچنین گروه (داعش) ساخته و پرداختۀ رژیم کابل و اشغالگران در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه ولایت جوزجان از بین رفته و تمام ساحت مذکور از سوی مجاهدین تصفیه و پاکسازی شده بود.

معلومات موثق دربارۀ داعش نشان می داد که این گروه در جوزجان از سوی آمریکایی ها تمویل می گردید و تمام مصارف جنگی آنها را کمپنی بلک واتر آمریکایی می دادند که ثبوت آشکار آن نیز کمک به خروج افراد داعشی توسط هیلیکوپترهای رژیم بود.

شاهدان عینی برایم گفتند هنگامیکه آخرین مرکز داعش در درزاب از سوی مجاهدین امارت  اسلامی هدف حملات کوبنده قرار گرفت و افراد این گروه فهمیدند که دیگر توان مقاومت ندارند، از ادارۀ کابل طیاره خواستند و رژیم کابل نیز نیروهای کمکی و طیارات نظامی را به آنها فرستاد و توسط هیلی کوپترها در ظرف چند ساعت همه را از منطقه بیرون کرده و نجات دادند.

پايان

 

Related posts