تازه ترین ها

احوال چشم دید فاریاب، جوزجان و سرپل

احوال چشم دید فاریاب، جوزجان و سرپل

نویسنده : نورانی عزام // ترجمه : جواد جوزجانی

در ماه اگست ۲۰۱۸م همراه با یک تیم مطبوعاتی به ولایت های شمال کشور – فاریاب، جوزجان و سرپل – سفری داشتم، در جریان سفر با عالمان، بزرگان قومی، استادان مکاتب و مردم این ولایات ملاقات و گفتگو نمودیم و چگونگی زندگی مردم و روند جهادی را در ساحه حاکمیت امارت اسلامی بررسی نمودیم.

موقف و پالیسی امارت اسلامی اینست که همواره برای زندگی آرام و آسودۀ ملت رنجدیدۀ خود در روشنی قوانین اسلامی تلاش می کند و می کوشد وضعیت زندگی مردم را در ساحهء حاکمیت خود از نزدیک نظارت بکند و با فعال ساختن ادارات محاکم، معارف، بازسازی، صحت و………مشکلات مردم را کاملا حل بکند.

هدف و اجندای سفر ما نیز این بود که وضعیت زندگی مردم و امور مکاتب، مدارس، محاکم و بازسازی را در ولایات و ساحات زیر کنترول امارت اسلامی از نزدیک مشاهده کنیم و گذارش مستند خود را تنظیم و آمادۀ نشر نمائیم.

قرار معلومات و بررسی های ما، امنیت در ولایت های زیر تصرف طالبان کاملا تامین بود و مردم از همه سهولت ها‌ و خدمات اساسی و بنیادی برخوردار بودند.

بطور نمونه در بخش معارف باید بگویم، کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی پیش از رسیدن ما تمام مکاتب و مدارس را نظارت کرده بود، مکاتب و مدارس که با بعضی مشکلات و کمبودی ها مواجه بود -مثلا کمبود کتاب ها وغیره – مشکلات شان رفع شده بود و فعلا هیچ مشکلی نداشتند.

در بخش عمرانی و بازسازی نیز در ولایات زیر تصرف طالبان پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته بود، همچنان اعمار مکاتب، مدارس، دارالحفاظ ها، پل ها و راه های بزرگ نیز به جدیت و سرعت جریان دارند.

در بخش محاکم نیز مشکلات مردم تا حد زیادی رفع شده بود، بسیاری ها را دیدیم که در ساحهء ادارۀ کابل زندگی می کردند، اما برای حل قضایا و مشکلات حقوقی شان  به محاکم امارت اسلامی مراجعه می کردند.

تمام مناطق ولایت های فاریاب، جوزجان و سرپل بجز چند مرکز و بازار، در سلطهء امارت اسلامی قرار دارد، دشمن تنها در ساحهء کوتاه مراکز محاصره بودند. همچنان پروژۀ جدید ادارۀ کابل و ناتو در ولسوالی های درزاب و قوشتپه (جوزجان) کاملا ریشه کن شده بود.

دیدگاه مردم محل و مجاهدین در مورد داعش این بود که این گروه از طرف آمریکا تمویل و تجهیز می شد، تمام مصارف جنگی شان از طرف شرکت شخصی آمریکای – بلک واتر – داده می شد. دلیل آشکار این مدعا، نجات دادن داعش در جوزجان از سوی امریکایی ها و رژیم است.

شاهدان عینی گفتند زمانیکه آخرین و مستحکم ترین مرکز داعش مورد حملات هدفمند  مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت، توسط چرخبال های امریکایی نجات داده شدند.

(بنده – مترجم – در مورد فعالیت محاکم امارت اسلامی باید مشت نمونهء خروار یک مثال ذکر بکنم، بگویم، یک دشمنی بزرگ در قریهء کلته شاخ ولسوالی خانقاه – جوزجان – از زمان جنگهای داخلی به میراث مانده بود و درین سالهای اخیر منجر به کشته شدن بیش از ده نفر  هر دو طرف شده بود. رژیم مزدور هر دو طرف را بنام پولیس محلی مسلح کرده بود تا دشمنی شان بزرگتر شود و جوانان هر دو طرف قربانی این خصومت شوند. اما دو هفته قبل، در اثر محکمهء امارت اسلامی و مسئولین محلی مجاهدین این جنجال بزرگ قومی حل و فصل شد و طرفین ازین کار مجاهدین به گرمی استقبال کردند و به پاس قدردانی از این خدمت مجاهدین وعده نمودند که جوانان شان را از صفوف دشمن خارج می کنند)

Related posts