تازه ترین ها

هشدار به محکمهء جنایی چه را هویدا می سازد ؟

هشدار به محکمهء جنایی چه را هویدا می سازد ؟

امریکا محکمهء بین المللی جنایی را هشدار داده است که هیچ دوسیه ای جنایات جنگی امریکا در افغانستان را بررسی نکند، جان بولتن – مشاور امنیت ملی کاخ سفید – گفته است که اگر محکمهء جنایی تحقیقات خود را در مورد برخورد عساکر امریکایی آغاز کرد، با پاسخ تند مواجه خواهد شد.

جان بولتن بتاریخ ۱۱ سپتمبر در جریان گفتگو در یک نشست گفت که امریکا برای مصئونیت عساکر خود از تحقیقات و بررسی های این محکمهء نامشروع – محکمهء جنایی – جلوگیری می کند. وی گفت آماده است که بر قاضیان و سارنوالان محکمهء جنایی را از سفر به امریکا تحریم بکند. نیز بولتن بحیث یک مقام بلند رتبهء امریکایی گفت که اگر محکمهء جهانی، امریکا، اسرائیل و ائتلافیان شان را تعقیب عدلی بکند، ایشان بی تفاوت باقی نمی مانند.

محکمهء بین المللی جنایی در سال ۲۰۰۲م به هدف ثبت و بررسی قضایای نقض حقوق بشر و جرایم جنگی ایجاد شد، اما امریکا به این محکمه نپیوست، بیشتر کشورهای جهان از اجرای این محکمه استقبال کردند و همین اکنون ۱۲۳ کشور به این محکمه پیوسته اند، محکمهء بین المللی جنایی در پایان سال ۲۰۱۷م در افغانستان نیز شاخهء خود را باز کرد و تا اکنون بیش از ۱۱۰ شکایات را در افغانستان ثبت کرده است.

امریکا خود را در سطح جهان پاسدار حقوق بشر، الگوی تهذیب و پرورشگاه عدالت می داند. اما در واقعیت در کشتار، ظلم و جنایت های مختلف از همه پیشتاز است. آتش وحشت و بربریت را در سراسر جهان داغ ساخته است، ده ها ملیون انسان ها از دست امریکایی ها و اتلافیان شان به ترک خانه های شان مجبور شده اند و با مشکلات زیادی دست و گریبان اند، مردم افغانستان، عراق، سوریه، یمن و صومالیه نمونه های این واقعیت است.

رسانه های غربی و مطبوعات که از سوی رژیم کابل تمویل می شوند، تلاش می کنند اعمال ضد بشری اشغالگران و رژیم کابل را پنهان بکنند و بالمقابل از آغاز تا اکنون برنامه های مختلفی را بر ضد مجاهدین به راه انداخته اند، اما اگر آن ها هر اندازه تلاش بکنند و بر چشم مردم خاک بیاندازند، واقعیت ها بالاخره روشن می شود.

امریکا محکمهء بین المللی جرایم را رسما و علنا اخطار می دهد، تا در مورد جنایات عساکر امریکایی تحقیقات نکند، وگرنه با عواقب بد دچار می شود، امریکا به سازمان ها و جامعهء جهانی به قدر یک توت هم ارزش نمی دهد و برای کوبیدن مخالفان خود از هر گونه ابزارها بی دریغ استفاده می کند. مهم اینکه اخطارهای امریکا به محکمهء جهانی جنایی در حقیقت اعتراف به جرایم جنگی خود در افغانستان است.

Related posts