تازه ترین ها

غزنی: یک پوسته دشمن در گیرو مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک پوسته دفاعی ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح  بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts