تازه ترین ها

میدان وردگ: ۲ پوسته دشمن در مرکز فتح، ۱۱ عسکرکشته وزخمی ویک تانگ نابود گردید وسلاح ومهمات بدست آمد

میدان وردگ: ۲ پوسته دشمن در مرکز فتح، ۱۱ عسکرکشته وزخمی ویک تانگ نابود گردید وسلاح ومهمات بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر ۳ پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه افغانیه مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۲ وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که درنتیجه ان، ۲ پوسته دشمن بنام های کونجو وجوی کلان کاملا فتح گردید و۸ تن پولیس دران کشته شدند واجساد آنان درمیدان نبرد باقی مانده است.

و۳ تن پولیس زخمی شدند ومتباقی پای به فرار نهادند.

خبرمیگوید که درپوسته های متذکره ۲ میل پیکا، ۶ میل کلاشینکوف، ۲ تفنگ بیست فیره امریکایی، ۲ قبضه راکت، ۳ نارنجک انداز ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی دیگر غنیمت گرفته شد.

خبرمیگوید که بعدا عساکردشمن برای نجات پوسته های شان عازم ساحه شدند که با کمین مجاهدین روبرو گشتند که درنتیجه حملات وانفجارات شدید یک تانگ کاملا نابود گردید وتمام سرنشیان ان کشته وزخمی شدند.

Related posts