فراه : اجیران از دو پوستۀ خود در فراه رود پا بفرار گذاشتند

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ آب خورما از مربوطات ولسوالی فراه رود، هنگامی که مجاهدین برای حمله در ساحه رسیدند، اجیران از دو پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۸/۹/۱۴

Related posts