یک قومندان ظالم اسپیشل فورس در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ شام، در منطقۀ کوتل باباصاحب در مربوطات حوزۀ ۱۳ شهرقندهار، یک قومندان ظالم و وحشی اسپیشل فورس دشمن ( تکر )  که در تحت قومندۀ مستقیم اشغالگران موحود در سرای حضرت امیرالمؤمنین قرار دارند، در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

مجاهدین پس از این عملیات به سلامت به مراکز شان باز گشته اند.

قومندان مذکور در تحت تعقیب جدی مجاهدین قرار داشت که بالآخره امروز از سرای حضرت امیرالمؤمنین بقصد رخصتی آمده بود که در داخل موترش کشته شد .

قابل ذکرست که نیروهای اسپیشل فورس اجیر که در تحت قومندۀ اشغالگران امریکایی همیشه در تاریکی شب به بهانۀ عملیات شبانه، مردم مظلوم ما را ما را مورد آزار و اذیت قرار داده و شهید و بندی شان می کنند، هیچ وقت از سزای اعمال شان نجات نخواهند کرد .

۲۰۱۸-۹-۱۴

Related posts