کابل:یک کارمند زندان بگرام با ۲ محافظ اش در قره باغ کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر کارمند زندان بگرام (مجاهدین فرزند فضل الدین) به رتبه تورن در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب درمنطقه باغ عالم آن ولسوالی صورت گرفت که دراثران تورن قومندان متذکره با ۲ محافظ اش کشته شدند.

Related posts