کابل: یک پوسته دشمن در پغمان مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک پوسته امنیتی دشمن درمنطقه دره پشه یی ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts