خوست: قرارگاه دشمن درصبری مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر قرارگاه دشمن درمنطقه یعقوبیه ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts