لغمان: ۲ پوسته دشمن در دولت شاه مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر ۲ پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه سردار صوفه وگواگورو ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts