تازه ترین ها

زندگان جاوید ، بخش ۹

زندگان جاوید ، بخش ۹

مرتب : حبیبی سمنگانی

بخش نهم سلسلهء زندگان جاوید خدمت خوانندگان گرانقدر مجلهء حقیقت بصد شوق تقدیم می گردد. این بار سوانح و خدمات چند تن شهدای گلگون قبای ولایت تخار زینت بخش صفحات «زندگان جاوید» شده است. با سپاس فراوان و شایگان از برادران گرامی هر یک مولوی عبدالبصیر، مولوی فضل احمد حقانی و مولوی بهیج صاحب که جزئیات سوانح را آماده و تهیه نمودند.

شهید قاری گلبدین (مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی ینگی قلعهء ولایت تخار) :

شهید قاری گلبدین – تقبله الله – فرزند عبدالواحد باشندهء قریهء قریلدی ولسوالی خواجه بهاو الدین ولایت تخار به تاریخ ۵ ثور ۱۳۹۷ خورشیدی در روستای هزاره قشلاق ولسوالی ینگی قلعهء ولایت تخار جام سعادت بخش شهادت را نوش جان نمود.

شهید قاری گلبدین – تقبله الله – حافظ قرآن عظیم الشان بود، مجود نیز بود و علوم متداول دینی را تا درجهء چهارم خوانده بود. وی پیش ازین که شامل صف جهادی شود، در مدرسهء تعلیم القرآن – قریهء توحیدآباد – بحیث مدرس خدمت می نمود.

شهید قاری گلبدین – تقبله الله – از سال ۱۳۸۸ خورشیدی در بخش متفجرات سهم فعال داشت. به تاریخ ۵ جوزای ۱۳۹۱ خورشیدی، یکتن چهرهء فاسد اربکی ها بنام «دیمزن» توسط ماین مقناطیسی به هلاکت رسید. وی دران عملیات نقش مهم داشت. وی پیش ازینکه علناً وارد کارزار شود از جملهء انصار مجاهدین بود و مجاهدین و تجهیزات و امکانات جهادی را از ساحات نا امن بخوبی انتقال می داد. نیز در صورت نیاز، از طریق چنده با مجاهدین کمک مالی می کرد. وی مهارت زیادی در بخش مخابرات نیز داشت.

شهید قاری گلبدین – تقبله الله – در سال ۱۳۹۳ خورشیدی بحیث آمر مالی مجاهدین ولسوالی ینگی قلعه خدمت نمود. در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ خورشیدی در بخش انفجارات، فعالیت گسترده در ولسوالی های سه گانهء ماوراء النهر – ینگی قلعه، درقد و خواجه بهاوالدین – داشت. در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بحیث مدیر دعوت و ارشاد ایفای وظیفه نمود. وی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی ینگی قلعه مقرر شد و در جریان انجام دهی این وظیفه جام افتخار آفرین شهادت را نوش جان نمود.

شهید قاری صاحب وظائف سپرده شده را با تمام نیرو و توانایی، با احساس ایمانی و وجدانی و به نحو احسن انجام می داد، شهادت وی ضایعهء بزرگی برای مجاهدین ولایت تخار است. روحش شاد و یادش گرامی باد.

شهید قاری محمود (مسئول جهادی ولسوالی فرخار ولایت تخار) :

قاری محمود مشهور به مهاجر – تقبله الله – فرزند عبدالحکیم در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در قریهء خسدۀ ولسوالی فرخار ولایت تخار در یک خانوادهء دیندار متولد گردید و درس های ابتدایی اش را در همان قریهء آبایی آغاز نمود. وی برای تعلیمات ابتدایی نزد علمای منطقه هر یک مولوی عبدالحق دیوبندی و داملا حبیب الله زانوی تلمذ نهاد.

سپس در سال ۱۳۶۰خورشیدی، برای حفظ قرآن کریم و فراگیری علوم متداوله ومروجهء دینی از راه های دشوار و دور و دراز پنجشیر و بدخشان در ظرف ۳۴ روز وارد منطقهء گرم چشمه – چترال، پاکستان – شد، چون شوق فراوان قرآن کریم در سینه اش جاگزین شده بود وارد منطقهء کوهات – ایالت خیبر پختونخواه، پاکستان – گردید و نزد قاری صاحب جمعه خان جا گرفت. وی در مدت دو سال قرآن کریم را با تجوید حفظ نموده در سینه اش جا داد. سپس برای چند سال پیهم به تدریس قرآن کریم پرداخت.

شهید قاری محمود – تقبله الله – در دیار هجرت و عالم مسافرت، از یکی از خانواده های دیندار و با شرف کوهات همسر برگزید، از وی پنج اولاد – سه پسر و دو دختر – به دنیا ماند.

احساسات و انگیزهء اسلامی و ایمانی شهید قاری محمود – رح – اجازه نداد که در برابر اشغال کشور عزیز از سوی نیروهای سفاک صلیبی آرام بنشیند، بناءً با ارادهء پاک مبارزه و مقاومت بر ضد دشمنان دین و میهن عازم ولسوالی فرخار و لایت تخار گردید. وی چون همواره شیفته و شیدای امارت اسلامی بود، از سوی مسئولان جهادی ولایت تخار بحیث مسئول جهادی ولسوالی فرخار مقرر گردید.

شهید قاری محمود – تقبله الله – اراده داشت با هماهنگی با مجاهدین ولسوالی فرخار مبارزه و مقاومت جهادی خود را در برابر اشغالگران و مزدوران اسلام ستیز آنان آغاز بکند. اما متاسفانه، از سوی کارمندان ادارهء مزدور در یکی از روستاهای فرخار بازداشت گردید. مدت یک ماه در ریاست استخبارات تخار مورد شکنجه و لت و کوب قرار گرفت. سپس به ریاست ۹۰ کابل – مرکز بدنام شبکهء استخباراتی رژیم – انتقال داده شد و مدت چهار ماه در آنجا محبوس ماند. ازان جا به زندان پلچرخی – کابل – انتقال یافت. قاری محمود – تقبله الله – پس از سپری نمودن مدت یازده ماه، از زندان رها شد.

وی در سال ۱۳۹۵خورشیدی، یکبار دیگر وارد ولسوالی فرخار شد، اما هرگاه ظلم و جنایات غلامان یهود و نصاری را بچشم سر مشاهده نمود، منطقه را ترک نموده به ولسولی کشم – بدخشان – نزد مجاهدین آنجا هجرت نموده به عملیات های جهادی پرداخت. وی بالاخره در جریان همان سال، در یک حملهء ظالمانه و سفاکانهء امریکایی ها در ولسوالی کشم – بدخشان – در زمستان سرد روی برف به شهادت رسید.

شهید قاری محمود – تقبله الله – دارای شخصیت عالی، متواضع، با وقار، سنگین و مصمم بود. همواره همکار و دلسوز مظلومان و بی نوایان بود. شهادتش مقبول و روحش در بهشت برین جاویدان باد.

شهید حاجی عبدالرحیم مشهور به حاجی عبدالله :

شهید حاجی عبدالرحیم مشهور به حاجی عبدالله – تقبله الله – در دودمان دین پرور حاجی عبدالستار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی چشم به جهانِ هست و بود گشود. وی به قوم صافی و باشندۀ قریهء موتر سوخته – یا شهیدان – ولایت تخار بود.

وی روند تحصیلات دینی خود را از ابتدا تا دورهء وسطی در کمپ شیرگر – ایالت خیبر پختونخوا، پاکستان – پیش برد. وی در زمان حاکمیت امارت اسلامی بحیث یک فرد وظیفه اجرا نمود و در اواخر زمان حکومتداری طالبان به کشور عربستان سعودی رفت. مدت دو سال در آنجا ماند و همزمان با اشغال کشور از سوی امریکایی ها دوباره به کشور برگشت و به فعالیت های جهادی در برابر اشغالگران پرداخت.

در سال ۱۳۸۷ خورشیدی، برای دورهء تدریبی به معسکر رفت. دوره هنوز به تکمیل نرسیده بود که حملهء درون صورت گرفت و وی زخمی شد.

در ۱۳۸۹ خورشیدی، مسئول جهادی مرکز ولایت تخار مقرر شد و حملات دندان شکنی را بر ضد دشمن به راه انداخت. اما در آخر سال در دروازۀ قندوز ولایت تخار از سوی مزدوران داخلی گرفتار شد و پس از مدت دو سال از زندان رها شد.

شهید حاجی عبدالرحیم – تقبله الله – عزم و حوصلهء خستگی ناپذیر داشت. وی پس از رهایی، فعالیت های جهادی اش را از سر گرفت و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی بحیث معاون ادارۀ سمع و شکایات ولایت تخار وظیفه انجام می داد. بالاخره روز یکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷ خورشیدی در منطقهء باغ میری در مربوطات مرکز ولایت تخار در کمین دشمن به شهادت رسید و از دنیای فانی به دارالبقاء رحلت نمود.انالله واناالیه راجعون.

برگرفته شده از : مجله حقیقت

Related posts