تازه ترین ها

پیمان امنیتی نه اینکه اصلاح شود، بلکه باید لغو شود

پیمان امنیتی نه اینکه اصلاح شود، بلکه باید لغو شود

پیمان امنیتی بین اشغالگران آمریکایی و ادارۀ مزدور کابل قراردادی برای نام، فریبنده و ظالمانه است که اشغالگران آمریکایی برای حضور خود در افغانستان و وثیقۀ جواز برای تمام جرائم نظامی خود می داند. در حالیکه این قرار داد کاملاً غیر قانونی، غیر موجه و یکجانبه است و بر ادارۀ اشرف غنی تحمیل شده است. اداره یی که نمی تواند از ارادۀ سیاسی ملت افغان نمایندگی کند، بلکی با امضاء جان کیری وزیر خارجه آمریکا ایجاد گردید و تمام اختیارات شان در کنترول اشغالگران است.

 

پیمان امنیتی برای نام با آمریکایی ها از لحاظ شرعی، عرفی و عقلی مردود و با معیار قوانین بین المللی نیز مطابقت ندارد، علاوه بر این نیز برای ملت افغان سبب بد بختی ها، فاجعه ها و غم های زیادی شده است. براساس این پیمان نظامیان خارجی زمین و فضای کشور ما را غصب کرده اند، در اینجا لانه های نظامی و استخباراتی درست کرده اند و همه روزه توسط عملیات های خودسرانه، چاپه ها و بمباری ها به جان و مال ملت زیان می رسانند.

بخاطر پیمان امنیتی، جرائم جنگی در حال انجام و فجائع به حدی زیاد شده است که اکنون افرادی که چند سال پیش برای امضای آن کمپاین می کردند، نیز از کردۀ خود پشیمان می نمایند. همانطور که خواست همه ملت مسلمان است که اشغال باید محو شود، بناءً برای از بین بردن بنیاد توجیه کنندۀ اشغال نیز باید این پیمان امنیتی لغو شود و این یک داعیۀ سرتاسری است که هر مؤمن و افغان عاشق استقلال از آن حمایت می کند.

برای تحریف این خواست بر حق ملت مجاهد افغان، حال تعدادی از حلقات تلاش هایی را آغاز کرده اند و بجای لغو پیمان امنیتی، صدای اصلاح در این پیمان فاسد و ظالمانه را بلند می کنند. باید بگوئیم آن پیمانی که بنیادش بر فساد و عدم مشروعیت استوار باشد و به اصطلاح تار و پودش از ظلم، تطاول و لاقانونی بافته شده باشد، اصلاح اینگونه پیمان اصلاً ناممکن و ظلمی بر بالای ظلم دیگر بوده و عملی غیر قانونی است.

 

امارت اسلامی افغانستان با این موقف ملت مؤمن و مجاهد خود کاملاً توافق دارد که بمانند اشغال ظالمانه، اینگونه پیمان های ظالمانه زیر چتر اشغال نیز مردود و نامشروع است و باید هرچه زودتر لغو شوند. اگر کسی خواهان اصلاح اینگونه پیمان های ظالمانه و فاسد را داشته باشد و می خواهد یکبار دیگر در چشم ملت خاک بیندازد و چند سال دیگر زمینه را برای مظالم اشغالگران هموار سازد، آنها جدای از اینکه در نزد الله متعال مسئول و مجرمین خواهند بود، در همۀ ظلم های اشغالگران شریک و جنایتکارانی مساوی شمرده خواهند شد.

تجارب چندین سال گذشته ثابت نموده است که تداوم اشغال تحت سایۀ پیمان امنیتی، هیچ ارمغانی بجز بربادی، غم و فجائع برای ملت و کشور ما نداشته است. این ملت دیگر تاب آن را ندارد که اینگونه تجارب دوباره بر آنها تکرار شود. ملت خواهان خاتمۀ اشغال است. اگر کسی خود را به درد ملت دردمند میداند باید نخست خواست ملت مؤمن و مجاهد را درست درک کرده و پس از آن، آنرا استقبال کند.

Related posts