تازه ترین ها

بدخشان: ۱۵ جوان با احساس برخلاف عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان در جرم با مجاهدین پیوستند

بدخشان: ۱۵ جوان با احساس برخلاف عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان در جرم با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، ۱۵ جوان با احساس در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بر خلاف عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان با مجاهدین امارت اسلامی تسلیم یکجا شدند.

این جوانان غرض ادای فریضه مقدس جهاد دیروز با مجاهدین پیوستند که اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱بریالی ولد عبدالحق

۲ بنیامین ولد معراج الدین

۳منیر الدین ولد شیر محمــد

۴ صبر الله ولد خیرالله

۵ محفو ظ الله ولد محمد نظر

۶ فایض ولد  محمد سمیع

۷ حاجی محمد صابر ولد محمد کبیر

۸ حاحاجی شیر آغا ولد قربان محمد

۹عوض خان ولد حاجی محمد موسی

۱۰ نوید الله ولد حاجی اعظم

۱۱ مهراب الدین ولد نجم الدین

۱۲ جمشید ولد حاجی محمد سرور

۱۳ محمد شریف ولد محمد خلیل

۱۴ رحیم الله ولد محمد رحیم.

۱۵ محمد نعمان ولد محمد نبی

Related posts